Educàlia en Castellano
Educalia Online        Botiga Online         Llibreries       

LLibres de text de Batxillerat

Aquests llibres de text poden ser demanats a través de l'editorial, s'aplicarà el descompte corresponent per compra al per major segons indica la llei del llibre. A més, si estan en estoc, es lliuren en un termini de 48 hores. El professorat que ho implanta rebrà aquest material i el de suport sense cap cost. Aquest s'actualitza en el cas que hi hagi canvis legislatius o s'elabori una millora de contingut. Disposem d'una versió electrònica protegida únicament de lectura i, en alguns llibres, també versió electrònica epub.

El professorat disposa d´una versió digital de lectura gratuïta, programació didàctica, audios, material de suport, llibre del professor, enllaços de suport.

Ves al llibre interessat i descàrrega la mostra parcial sense cost.

Artes escénicas

Artes escénicas

Rafael Sánchez i Luna Egido

Especialitat: Arts escèniques

ISBN: 9788415161547

PREU: 40,46 €


Historia de la música y la danza

Historia de la música y la danza

Álvaro Carretero Santiago

Especialitat: Arts escèniques

ISBN: 9788415161554

Aquest llibre planteja una aproximació a la Història de la Música i de la Dansa. Seguint de manera diacrònica l'evolució de l'Art en general i de la Música i Dansa en particular, l'alumne podrà afrontar l'estudi d'aquestes disciplines. El llibre inclou textos històrics, partitures i materials de suport com propostes d'audicions i pel·lícules, tot això amb la finalitat de fer més didàctic l'estudi daquesta disciplina.

PREU: 37,38 € Disponible en EPUB


Manual de Anatomía Aplicada

Manual de Anatomía Aplicada

Rafael Esteve Maldonado

Especialitat: Ciències/Arts escèniques

ISBN: 9788494707933

És un llibre que abasta tots els continguts del currículum de l'assignatura de batxillerat "Anatomia aplicada", desenvolupats de manera clara, concisa i amena juntament amb un quadern d'activitats de l'alumne per facilitar el seu treball. A més compta amb un suport visual ja que tots els temes es proposen amb les seves presentacions en diapositives i un banc de preguntes per a exàmens que ajudaran a la tasca del professor.

PREU: 37,36 €


Economía y org. de empresas. Castilla-La Mancha

Economía y org. de empresas. Castilla-La Mancha

Mª del Carmen Palomares Mayordomo

Especialitat: Economia

ISBN: 9788494283685

PREU: 24,92 €


Actividad física, alimentación y salud. Guía para estudiantes de secundaria y bachillerato

Actividad física, alimentación y salud. Guía para estudiantes de secundaria y bachillerato

Rafael Nogués Martínez

Especialitat: Educació física

ISBN: 9788418269318

PREU: 8,90 €


Historia de la filosofía

Historia de la filosofía

Benito Arbaizar Gil

Especialitat: Filosofia

ISBN: 9788494259593

PREU: 28,89 €


Philosophy, the subject of inquiry. 1º Bachiller LOMCE

Philosophy, the subject of inquiry. 1º Bachiller LOMCE

Clara Castro del Alamo

Especialitat: Filosofía

ISBN: 9788417734596

PREU:


Geografía de España. 2º Bachillerato

Geografía de España. 2º Bachillerato

María de la O Rodríguez Franco

Especialitat: Geografia

ISBN: 9788416663385

Geografia d'Espanya per a Segon de Batxillerat. Temari de Geografia actualitzat a 2016. Inclou quadres-resum per treballar a classe i facilitar l'estudi.

PREU: 25,90 €


Griego II bachillerato

Griego II bachillerato

Manuel Ángel Vega Vega

Especialitat: Grec

ISBN: 9788494171598

PREU: 20,79 €


Antología de textos: Griego 2º. Bachillerato

Antología de textos: Griego 2º. Bachillerato

Javier Hernández García i José Pascual Antón Martínez

Especialitat: Griego

ISBN: 9788418269028

El present llibre s'ha configurat amb l'objectiu d'ajudar tant a l'alumnat com als docents de grec que han d'enfrontar-se al canvi del corpus de traducció de textos proposats per a les proves PAU a la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un quadern de treball i estudi que pretén facilitar a l'alumnat la tasca d'enfrontar-se a l'anàlisi i traducció dels textos grecs, així com procurar la resta del temari d'accés a la universitat: etimologia i cultura. Així mateix, l'alumnat trobarà nombrosos apèndixs de morfologia nominal i verbal, així com un apèndix de sintaxi.

PREU: 29,12 €


Historia de España. 2º Bachillerato

Historia de España. 2º Bachillerato

María de la O Rodríguez Franco

Especialitat: Història

ISBN: 9788494352041

Història d'Espanya (1788-1996) per a Segon de Batxillerat. Temari que recull els principals aspectes de la Història d'Espanya en aquest període, enfocat directament per a l'estudi i superació de la Prova dAccés a la Universitat. Amb exàmens resolts. Model Comunitat Valenciana.

PREU: 27,96 €


Historia de España. 2º Bachillerato Castilla y León

Historia de España. 2º Bachillerato Castilla y León

Rubén Domínguez Méndez

Especialitat: Història

ISBN: 9788415161905

PREU: 31,99 €


El antiguo régimen y su crisis

El antiguo régimen y su crisis

Pedro Antonio Amores Bonilla

Especialitat: Història

ISBN: 9788417493721

PREU: 18,95 €


La construcción del Estado liberal (1833-1874)

La construcción del Estado liberal (1833-1874)

Pedro Antonio Amores Bonilla

Especialitat: Història

ISBN: 9788417493738

PREU: 19,95 €


La restauración y su crisis

La restauración y su crisis

Pedro Antonio Amores Bonilla

Especialitat: Història

ISBN: 9788417493745

PREU: 21,65 €


Historia de España. 2º Bachillerato

Historia de España. 2º Bachillerato

Inés Ruiz Escudero

Especialitat: Història

ISBN: 9788417734404

Llibre de segon de Batxillerat dividit en dotze blocs de contingut, des dels temps prehistòrics fins a l'actualitat. Abasta tots els estàndards d'aprenentatge avaluables de manera concisa. Al final de cada bloc s'inclou un llistat de termes històrics i línies del temps. Orientat especialment a la preparació de la EBAU.

PREU: 31,90 €


La II República y la Guerra Civil en un contexto de crisis internacional

La II República y la Guerra Civil en un contexto de crisis internacional

Pedro Antonio Amores Bonilla

Especialitat: Historia de España

ISBN: 9788417493899

PREU: 22,00 €


La Dictadura Franquista

La Dictadura Franquista

Pedro Antonio Amores Bonilla

Especialitat: Historia de España

ISBN: 9788417493905

PREU: 17,54 €


Guión para el análisis y comentario de una obra de arte

Guión para el análisis y comentario de una obra de arte

Manuel A. Torremocha Jiménez

Especialitat: Història de l'art

ISBN: 9788417493028

Es tracta d'un guió que proporcioni un mètode senzill per a l'anàlisi i comentari d'una obra d'art. Una ajuda per reconèixer, descriure i destacar els elements que componen l'obra, les seves relacions i funcions plàstiques, utilitzant la major precisió terminològica possible.

PREU: 11,50 €


Algoritmos y programación en lenguaje C. 2º Bachillerato. Cuaderno de actividades

Algoritmos y programación en lenguaje C. 2º Bachillerato. Cuaderno de actividades

David Arboledas Brihuega i Pilar Sobrino de Toro

Especialitat: Informàtica

ISBN: 9788417493592

La finalitat d'aquest llibre per a segon de batxillerat és que l'estudiant sigui capaç de comprendre la lògica de la programació estructurada, especialment en el disseny d'algorismes. L'alumne rep amb ell l'orientació bàsica i fonamental que necessita per desenvolupar-se en el món digital.

PREU: 11,41 €


Tecnologías de la información y de la comunicación. 1º Bachillerato

Tecnologías de la información y de la comunicación. 1º Bachillerato

David Arboledas Brihuega i Pilar Sobrino de Toro

Especialitat: Informàtica

ISBN: 9788417493080

El llibre recull continguts d'alta qualitat per aconseguir un doble objectiu. Primer, aportar als alumnes una formació que abasti els aspectes bàsics de les TIC en l'actualitat. Segon, facilitar la labor del professor d'impartir la matèria d'una forma pràctica a l'aula.

PREU: 34,50 €


Algoritmos y programación en lenguaje C. 2º Bachillerato

Algoritmos y programación en lenguaje C. 2º Bachillerato

David Arboledas Brihuega i Pilar Sobrino de Toro

Especialitat: Informàtica

ISBN: 9788417493035

La finalitat d'aquest llibre per a segon de batxillerat és que l'estudiant sigui capaç de comprendre la lògica de la programació estructurada, especialment en el disseny d'algorismes. L'alumne rep amb ell l'orientació bàsica i fonamental que necessita per desenvolupar-se en el món digital.

PREU: 17,67 €


Latín II

Latín II

Manuel Ángel Vega Vega

Especialitat: Llatí

ISBN: 9788415161868

PREU: 23,91 €


Textos para la traducción. Latín II

Textos para la traducción. Latín II

José Pascual Antón Martínez

Especialitat: Llatí

ISBN: 9788415161370

PREU: 21,99 €


Cuaderno comentario de texto 2º bach. Lengua y literatura

Cuaderno comentario de texto 2º bach. Lengua y literatura

Raquel Sánchez Lara

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788415161578

Aquest llibre es basa en el currículum de l'assignatura en la Comunitat Valenciana. Aquest quadern es centra en el bloc I: Estudi del discurs i en el Bloc III: Tractament de la informació. Es desenvolupen els continguts relacionats amb el comentari de text: elements de la comunicació, propietats textuals, etc.

PREU: 16,63 € Disponible en EPUB


Lengua y literatura 1º Bachillerato

Lengua y literatura 1º Bachillerato

Carmen Chirivella Osma

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788494275784

Manual teòric-pràctic dels continguts fonamentals dels blocs de comunicació, estudi de la llengua i educació literària, amb nombrosos exercicis, textos per comentar i models.

PREU: 26,99 €


Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato

Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato

Jesús Álvaro Saénz de la Torre de Trassierra

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788494147081

PREU: 31,59 €


Lengua y literatura 2º Bachillerato

Lengua y literatura 2º Bachillerato

Carmen Chirivella Osma

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788494275791

Manual teòric-pràctic especialment dirigit a la preparació de les PAU: comentari de text, valoració crítica i qüestions (morfologia, sintaxi, adequació, cohesió i literatura). Amb comentaris resolts i models de respostes.

PREU: 25,99 €


Lengua castellana y literatura 2º Bachillerato

Lengua castellana y literatura 2º Bachillerato

Jesús Álvaro Saénz de la Torre de Trassierra

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788494050602

PREU: 30,59 €


Literatura universal 2º Bachillerato

Literatura universal 2º Bachillerato

Jesús Álvaro Saénz de la Torre de Trassierra

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788494050619

PREU: 34,98 €


Lengua y literatura 2º Bachillerato. Castilla y León

Lengua y literatura 2º Bachillerato. Castilla y León

Rosa Mª Ludeña Fernández

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788412303117

El llibre de text Llengua i Literatura pretén servir d'ajuda tant a l'alumne com al professor de 2n de Batxillerat a Castella i Lleó, donada la discordança existent entre la programació oficial del curs i l'actual examen de EBAU.

PREU:


Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II. 2º Bachillerato

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II. 2º Bachillerato

Sergio Galea Bonet

Especialitat: Matemàtiques

ISBN: 9788494171536

Hi ha molts llibres de text de 2n de batxillerat de la modalitat de ciències socials. Però pocs sintetitzen la teoria i prioritzen els exercicis pràctics perquè els alumnes afrontin una formació completa, que a més, els permeti superar la prova de ivitat. En el present llibre, la teoria sexposa de forma breu, clara i concisa, i destaquen les activitats i exemples perquè els alumnes practiquin tots els continguts.

PREU: 32,00 €


Matemàtiques I

Matemàtiques I

Juan Carlos Pérez Cantó i José Manuel Durá Peiró

Especialitat: Matemàtiques

ISBN: 9788417734039

PREU:


Matemàtiques II

Matemàtiques II

Juan Carlos Pérez Cantó i José Manuel Durá Peiró

Especialitat: Matemàtiques

ISBN: 9788417734046

PREU:


Matemàtiques 1r Batxillerat Aplicades a les CCSS

Matemàtiques 1r Batxillerat Aplicades a les CCSS

Juan Carlos Pérez Cantó i José Manuel Durá Peiró

Especialitat: Matemàtiques

ISBN: 9788417734053

PREU:


Matemàtiques 2n Batxillerat Aplicades a les CCSS

Matemàtiques 2n Batxillerat Aplicades a les CCSS

Juan Carlos Pérez Cantó i José Manuel Durá Peiró

Especialitat: Matemàtiques

ISBN: 9788417734060

PREU:


Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II

Raúl Juan Martínez

Especialitat: Matemàtiques

ISBN: 9788417493158

PREU: 36,50 €