LLibres de text de Batxillerat

Aquests llibres de text poden ser demanats a través de l'editorial, se'ls aplicarà un 20% de descompte als centres que els adquirisquen al per major. A més, si estan en estoc, s'entreguen en un termini de 48 hores. El professorat que ho implanta rep este material i el de suport sense cap cost. Aquest s'actualitza en el cas que hi haja canvis legislatius o s'elabore una millora de contingut. Disposem d'una versió electrònica protegida únicament de lectura i en alguns llibres també versió electrónica epub.

Ves al llibre interessat i descàrrega la mostra parcial sense cost.

Arts escèniques

Arts escèniques

Rafael Sánchez i Luna Egido

Especialitat: Arts escèniques

ISBN: 9788415161547

PREU: 36,88 €


Història de la música i la dansa

Història de la música i la dansa

Álvaro Carretero Santiago

Especialitat: Arts escèniques

ISBN: 9788415161554

Aquest llibre planteja una aproximació a la Història de la Música i de la Dansa. Seguint de manera diacrònica l'evolució de l'Art en general i de la Música i Dansa en particular, l'alumne podrà afrontar l'estudi d'aquestes disciplines. El llibre inclou textos històrics, partitures i materials de suport com propostes d'audicions i pel·lícules, tot això amb la finalitat de fer més didàctic l'estudi daquesta disciplina.

PREU: 30,56 € Disponible en EPUB


Manual d'Anatomia Aplicada

Manual d'Anatomia Aplicada

Rafael Esteve Maldonado

Especialitat: Ciències/Arts escèniques

ISBN: 9788494707933

És un llibre que abasta tots els continguts del currículum de l'assignatura de batxillerat "Anatomia aplicada", desenvolupats de manera clara, concisa i amena juntament amb un quadern d'activitats de l'alumne per facilitar el seu treball. A més compta amb un suport visual ja que tots els temes es proposen amb les seves presentacions en diapositives i un banc de preguntes per a exàmens que ajudaran a la tasca del professor.

PREU: 32,80 €


Economia i org. dempreses. Castella la Manxa

Economia i org. dempreses. Castella la Manxa

Mª del Carmen Palomares Mayordomo

Especialitat: Economia

ISBN: 9788494283685

PREU: 22,50 €


Història de la filosofia

Història de la filosofia

Benito Arbaizar Gil

Especialitat: Filosofia

ISBN: 9788494259593

PREU: 25,89 €


Philosophy, the subject of inquiry. 1º Bachiller LOMCE

Philosophy, the subject of inquiry. 1º Bachiller LOMCE

Clara Castro del Alamo

Especialitat: Filosofía

ISBN: 9788417734596

PREU:


Geografia d'Espanya. 2n Batxillerat

Geografia d'Espanya. 2n Batxillerat

María de la O Rodríguez Franco

Especialitat: Geografia

ISBN: 9788416663385

Geografia d'Espanya per a Segon de Batxillerat. Temari de Geografia actualitzat a 2016. Inclou quadres-resum per treballar a classe i facilitar l'estudi.

PREU: 22,99 €


Grec II batxillerat

Grec II batxillerat

Especialitat: Grec

ISBN: 9788494171598

PREU: 18,60 €


Història d'Espanya. 2n Batxillerat

Història d'Espanya. 2n Batxillerat

María de la O Rodríguez Franco

Especialitat: Història

ISBN: 9788494352041

Història d'Espanya (1788-1996) per a Segon de Batxillerat. Temari que recull els principals aspectes de la Història d'Espanya en aquest període, enfocat directament per a l'estudi i superació de la Prova dAccés a la Universitat. Amb exàmens resolts. Model Comunitat Valenciana.

PREU: 24,96 €


Història d'Espanya. 2n Batxillerat Castella i Lleó

Història d'Espanya. 2n Batxillerat Castella i Lleó

Rubén Domínguez Méndez

Especialitat: Història

ISBN: 9788415161905

PREU: 29,99 €


L'antic règim i la seva crisi

L'antic règim i la seva crisi

Pedro Antonio Amores Bonilla

Especialitat: Història

ISBN: 9788417493721

PREU: 15,95 €


La construcció de l'Estat liberal (1833-1874)

La construcció de l'Estat liberal (1833-1874)

La construcció de l'Estat liberal (1833-1874)

Especialitat: Història

ISBN: 9788417493738

PREU: 16,95 €


La restauració i la seva crisi

La restauració i la seva crisi

Pedro Antonio Amores Bonilla

Especialitat: Història

ISBN: 9788417493745

PREU: 18,65 €


Història d'Espanya. 2n Batxillerat

Història d'Espanya. 2n Batxillerat

Inés Ruiz Escudero

Especialitat: Història

ISBN: 9788417734404

Llibre de segon de Batxillerat dividit en dotze blocs de contingut, des dels temps prehistòrics fins a l'actualitat. Abasta tots els estàndards d'aprenentatge avaluables de manera concisa. Al final de cada bloc s'inclou un llistat de termes històrics i línies del temps. Orientat especialment a la preparació de la EBAU.

PREU: 29,90 €


Guió per a l'anàlisi i comentari d'una obra d'art

Guió per a l'anàlisi i comentari d'una obra d'art

Manuel A. Torremocha Jiménez

Especialitat: Història de l'art

ISBN: 9788417493028

Es tracta d'un guió que proporcioni un mètode senzill per a l'anàlisi i comentari d'una obra d'art. Una ajuda per reconèixer, descriure i destacar els elements que componen l'obra, les seves relacions i funcions plàstiques, utilitzant la major precisió terminològica possible.

PREU: 9,50 €


Algoritmes i programació en llengua C. 2n Batxillerat. Quadern d'activitats

Algoritmes i programació en llengua C. 2n Batxillerat. Quadern d'activitats

David Arboledas Brihuega i Pilar Sobrino de Toro

Especialitat: Informàtica

ISBN: 9788417493592

La finalitat d'aquest llibre per a segon de batxillerat és que l'estudiant sigui capaç de comprendre la lògica de la programació estructurada, especialment en el disseny d'algorismes. L'alumne rep amb ell l'orientació bàsica i fonamental que necessita per desenvolupar-se en el món digital.

PREU: 9,30 €


Tecnologies de la informació i de la comunicació. 1º Batxillerat

Tecnologies de la informació i de la comunicació. 1º Batxillerat

David Arboledas Brihuega i Pilar Sobrino de Toro

Especialitat: Informàtica

ISBN: 9788417493080

El llibre recull continguts d'alta qualitat per aconseguir un doble objectiu. Primer, aportar als alumnes una formació que abasti els aspectes bàsics de les TIC en l'actualitat. Segon, facilitar la labor del professor d'impartir la matèria d'una forma pràctica a l'aula.

PREU: 32,00 €


Algoritmes i programació en llenguatge C. 2n Batxillerat

Algoritmes i programació en llenguatge C. 2n Batxillerat

David Arboledas Brihuega i Pilar Sobrino de Toro

Especialitat: Informàtica

ISBN: 9788417493035

La finalitat d'aquest llibre per a segon de batxillerat és que l'estudiant sigui capaç de comprendre la lògica de la programació estructurada, especialment en el disseny d'algorismes. L'alumne rep amb ell l'orientació bàsica i fonamental que necessita per desenvolupar-se en el món digital.

PREU: 14,50 €


Llatí II

Llatí II

Manuel Ángel Vega Vega

Especialitat: Llatí

ISBN: 9788415161868

PREU: 18,99 €


Texts per a la traducció. Llatí II

Texts per a la traducció. Llatí II

José Pascual Antón Martínez

Especialitat: Llatí

ISBN: 9788415161370

PREU: 18,99 €


Quadern comentari de text. Llengua i literatura

Quadern comentari de text. Llengua i literatura

Raquel Sánchez Lara

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788415161578

Aquest llibre es basa en el currículum de l'assignatura en la Comunitat Valenciana. Aquest quadern es centra en el bloc I: Estudi del discurs i en el Bloc III: Tractament de la informació. Es desenvolupen els continguts relacionats amb el comentari de text: elements de la comunicació, propietats textuals, etc.

PREU: 13,99 € Disponible en EPUB


Llengua i literatura 1r Batxillerat

Llengua i literatura 1r Batxillerat

Carmen Chirivella Osma

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788494275784

Manual teòric-pràctic dels continguts fonamentals dels blocs de comunicació, estudi de la llengua i educació literària, amb nombrosos exercicis, textos per comentar i models.

PREU: 24,99 €


Llengua castellana i literatura 1r Batxillerat

Llengua castellana i literatura 1r Batxillerat

Jesús Álvaro Saénz de la Torre de Trassierra

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788494147081

PREU: 29,59 €


Llengua i literatura 2n Batxillerat

Llengua i literatura 2n Batxillerat

Carmen Chirivella Osma

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788494275791

Manual teòric-pràctic especialment dirigit a la preparació de les PAU: comentari de text, valoració crítica i qüestions (morfologia, sintaxi, adequació, cohesió i literatura). Amb comentaris resolts i models de respostes.

PREU: 23,99 €


Llengua castellana i literatura 2n Batxillerat

Llengua castellana i literatura 2n Batxillerat

Jesús Álvaro Saénz de la Torre de Trassierra

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788494050602

PREU: 28,59 €


Literatura universal 2n Batxillerat

Literatura universal 2n Batxillerat

Jesús Álvaro Saénz de la Torre de Trassierra

Especialitat: Llengua i literatura

ISBN: 9788494050619

PREU: 30,90 €


Matemàtiques aplicades a les ciències socials II. 2n Batxillerat

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II. 2n Batxillerat

Sergio Galea Bonet

Especialitat: Matemàtiques

ISBN: 9788494171536

Hi ha molts llibres de text de 2n de batxillerat de la modalitat de ciències socials. Però pocs sintetitzen la teoria i prioritzen els exercicis pràctics perquè els alumnes afrontin una formació completa, que a més, els permeti superar la prova de ivitat. En el present llibre, la teoria sexposa de forma breu, clara i concisa, i destaquen les activitats i exemples perquè els alumnes practiquin tots els continguts.

PREU: 30,00 €


Matemàtiques I

Matemàtiques I

Juan Carlos Pérez Cantó i José Manuel Durá Peiró

Especialitat: Matemàtiques

ISBN: 9788417734039

PREU:


Matemàtiques II

Matemàtiques II

Juan Carlos Pérez Cantó i José Manuel Durá Peiró

Especialitat: Matemàtiques

ISBN: 9788417734046

PREU:


Matemàtiques 1r Batxillerat Aplicades a les CCSS

Matemàtiques 1r Batxillerat Aplicades a les CCSS

Juan Carlos Pérez Cantó i José Manuel Durá Peiró

Especialitat: Matemàtiques

ISBN: 9788417734053

PREU:


Matemàtiques 2n Batxillerat Aplicades a les CCSS

Matemàtiques 2n Batxillerat Aplicades a les CCSS

Juan Carlos Pérez Cantó i José Manuel Durá Peiró

Especialitat: Matemàtiques

ISBN: 9788417734060

PREU:


Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II

Raúl Juan Martínez

Especialitat: Matemàtiques

ISBN: 9788417493158

PREU: 26,90 €