Llibres de text, suposis pràctics i temaris per a oposicions - Educalia Editorial

Educàlia Editorial és una editorial que publica i desenvolupa llibres de text, manuals didàctics, quaderns de l´alumne, llibres de lectura i/o de diversa índole,
temaris d´oposicions per a professors i mestres, unitats didàctiques, supòsits pràctics, programacions… tant en versió física com electrònica.

Aquesta editorial també publica llibres de text fets a la mida per a cada centre de manera específica. Aquests estan adaptats a les característiques de cada docent i a les característiques actuals de l´alumnat, a la legislació nacional i autonòmica vigent i a les diferents llengües de l´Estat.

Novetats

Aquest llibre està dissenyat per a estudis de gestió administrativa de cicles formatius de grau superior. Consta de 10 unitats dividides en les diferents habilitats clau del llenguatge: Vocabulary, Grammar, reading, Listening, Speaking i Writing.
This book has been designed for the B2 level to give an answer to one of the main problems students face, vocabulary adquisition. The book is devoted to Writing, Speaking and Mediation skills which form the Expressive part of the language learning with vocabulary adquisition on its basis. There is also a section in eah unit focused on Pronunciation. The B2.1 book can be separately studied from the B2.2 as they DEAL with two parts of the same unit split in two to help students get more practice to achieve the B2 certificate

ELS NOSTRES SERVEIS

Llibres fets a la mida per Col·legis, IES, Universitats.

Programacions i Unitats didàctiques d'Oposicions a la mida.

Publicacions personals (Tesi, llibres a la mida, ebooks, epub).

Venda de llibres de text, llibres d'oposicions, llibres diversos, en format electrònic i físic.

0
Publicacions anuals
0
Visites opositors
0
Comandes oposicions
0
Comandes llibres de text

Com treballem?

Educàlia editorial selecciona i revisa la qualitat dels continguts enviem, il·lustra, dissenya els continguts i els promociona física i electrònicament.

Actualitza continguts teòrics i didàctics constantment i els ajusta a la legislació vigent, oferta aquest servei sense cost addicional durant dos anys un cop adquirit el material.

Como trabajamos en E-ducalia Editorial

Què oferim?

Uns materials en format llibre i electrònic, actualitzats, de qualitat amb servei d'actualització, ampliació i millora constant.

Un servei d'assessorament personal via telefònica o e-mail sense cost.

Segons el contingut adquirit un servei d'ajuda tant en l'elecció com en el possible contingut o per al seu estudi o per la seva implantació.

Una formació personalitzada ajustada a la teva comunitat, horaris i amb preparadors amb resultats provats.


Per què Educàlia?

Educàlia Editorial oferta un servei de qualitat, assessorament gratuït, formació i publicació de continguts específics i actualitzats any a any amb seguiment personal anual de les persones, opositors, professorat i centres d'educació.

Por qué E-ducalia Editorial

Traballa amb E-ducalia

Treballa amb E-ducalia com:

Preparador/a d'oposicions online.

O corrector de materials.

O com autor/a de llibres de text, publicacions genèriques o d'oposicions.

Sol·licitar més informació