Programacions per a oposicions i unitats didàctiques d'Educació Secundaria y Cicles Formatius - Educalia Editorial
Programaciones para oposiciones de educación secundaria

Venda de Programacions i Unitats didàctiques d' Educació secundària, Batxillerat i Cicles formatius

Les programacions que aquí mostrem per a la seva elaboració i o venda són dels següents models o tipus i posseeixen les característiques que a continuació indiquem::

TIPUS 1. Programació i Unitats didàctiques d'oposicions. 99€

 • Són programacions amb contingut ja provat en oposicions amb nota superior a 8-9.
 • Estan preparades per entregar i exposar.
 • Estan ajustades a les últimes convocatòries.
 • Han estat lliurades anteriorment a una persona per província de mitjana.
 • Porten la defensa oral del cos central de la programació i el desenvolupament oral de les 6-9-12-15 unitats didàctiques segons convocatòria i comunitat autònoma.
 • Són molt útils per a persones que volen una referència per elaborar la seva pròpia.

TIPUS 1 ESPECIAL. Programació i Unitats didàctiques exclusives per persona i província adaptada a qualsevol comunitat. L'opositor ha d'adaptar legislativament el contingut. 139€.

 • Tenen totes les característiques de la programació de tipus 2A
 • Han estat fetes i remodelades en el curs acadèmic vigent i millorades sobre una programació presentada amb nota de 9 a mínim.
 • Estan adaptades a qualsevol comunitat autònoma amb currículum i normativa semblant a la comunitat que es va a presentar.
 • Són exclusives i úniques per persona.
 • Tenen possibilitat de consultoria en línia amb l'autor.
 • La seva defensa està realitzada en base als criteris d'avaluació de les convocatòries i tribunals.
 • Aquestes programacions estan indicades per a persones que si tenen coneixements i un temps raonable per adaptar-la.
 • És convenient sol·licitar-les amb temps ja que la seva distribució és limitada i s'esgoten abans de la convocatòria.
 • Tenen altra programació de reserva exclusiva i gratuïta per canvi de tribunal ( ex. Catalunya, Andalusia..)

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B I 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA A LA WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA ONLINE PROTEGIDA.


TIPUS 2A. Programació i Unitats didàctiques exclusives per persona i província (ex. Andalusia, Comunitat Valenciana...) o paquet de lletres (ex. Comunitat de Madrid) o comarques (ex. Catalunya) o per especialitats (ex. Aragó, Astúries, Canàries...). 189€ (versió Catalunya 199€).

 • Tenen totes les característiques de la programació de tipus 1.
 • Han estat fetes i remodelades en el curs acadèmic vigent i millorats sobre una programació presentada amb nota de 9 a mínim.
 • Estan adaptades a cada comunitat autònoma.
 • Són exclusives i úniques per persona.
 • Tenen possibilitat de consultoria en línia amb l'autor.
 • La seva defensa està realitzada en base als criteris d'avaluació de les convocatòries i tribunals.
 • Estes programacions estan indicades per a persones que no tenen coneixements o temps material per elaborar-les.
 • Tenen altra programació de reserva exclusiva i gratuïta per canvi de tribunal ( ex. Catalunya, Andalusia..)

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B I 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA A LA WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA ONLINE PROTEGIDA.


TIPUS 2B. Ídem a les anteriors, es permet fer canvis parcials (per exemple, incloure un cas concret especificat per l'opositor d'un alumne amb una deficiència concreta). Cal contactar prèviament amb l'editorial. 289€.

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B I 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA A LA WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA ONLINE PROTEGIDA.


TIPUS 3. Programació i unitats didàctiques a la carta. 450€

 • Aquestes programacions i unitats didàctiques tens les característiques de contingut i qualitat del tipus 2.
 • Desenvolupada en base als criteris de l'opositor que l'envia prèviament per escrit.
 • És possible desenvolupar-les i millorar-les en base al que una ex opositora presenta com programació i unitats pròpies.
 • Es realitzen molt poques programacions d'aquest tipus i només es reserva de l'1 de juny a l'1 de Septembre.

IMPORTANT TIPUS 2 I 3: Són programacions limitades per cursos, àrees i especialitats. Reserva ja amb temps, no garantim la disponibilitat.

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B I 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA A LA WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA ONLINE PROTEGIDA.


TIPUS 4. Servei de revisió de la teva pròpia programació d'acord la convocatòria vigent.

 • És important consultar per telèfon i indicar per escrit aspectes a revisar per valorar el treball, el temps i l'import. Serà assessorat per un professor.

IMPORTANT TIPUS 2 I 3 I 4: Les programacions o plans de suport de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge per a altres comunitats fora de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid i Andalusia, cal consultar amb Educàlia prèviament per indicar el seu cost.


TIPUS 5. Programació exclusiva per Comunitat Autònoma(Ex. Comunitat Valenciana, Pais Basc...). 650€

 • Servei d´atenció caps de setmana 610 90 01 11 setmana abans i després de l´entrega de la programació didàctica.

Descarrega´t mostres de programacions gratuïtament. Valora la seva qualitat.

PROGRAMACIONS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT / EOI
Totes les especialitats
Biologia i geologia Mostra PD Biologia i Geologia 1r ESO - Versió Andalusia Descarrega't
Biologia i geologia Mostra PD Biologia i Geologia 1r ESO - Versió C. Valenciana Descarrega't
Biologia i geologia Mostra PD Biologia i Geologia 1r ESO - Versió Catalunya Descarrega't
Biologia i geologia Mostra PD Biologia i Geologia 3r ESO - Versió C. Valenciana Descarrega't
Biologia i geologia Mostra PD Biologia i Geologia 4r ESO - Versió C. Valenciana Descarrega't
Educació física Mostra programació Ed. Física 3r ESO - Versió Catalunya Descarrega't
Educació física Mostra programació Ed. Física 4t ESO - Versió Catalunya Descarrega't
Educació física Mostra Programació didàctica Educació Física 3r ESO -Madrid- Descarrega't
Educació física Mostra Programació diàctica Educació Física 4t ESO -Comunitat Valenciana- Descarrega't
Educació física Mostra programació Ed. Física 3r ESO - Versió Andalusia Descarrega't
EOI Mostra PD Anglés Nivell A1 (Escola Oficial d'Idiomes) - Versió Andalusia Descarrega't
Física i química Mostra programació FiQ 3r ESO - Versió Catalunya Descarrega't
Física i química Mostra programació FiQ 2n ESO - Versió Castella-la Manxa Descarrega't
Francés Mostra programació Francès 1r ESO - Versió Andalusia Descarrega't
Geografia i història Mostra programació Geografia i Història 1r ESO - Versió Catalunya Descarrega't
Geografia i història Mostra Programació didáctica Geografia i Historia 2n ESO -Comunitat Valenciana- Descarrega't
Geografia i història Mostra sesgada Programació Geografia i Historia 3 ESO LOMQE C.V. Descarrega't
Anglés Mostra programació estàndard Anglès 1r ESO - Versió MEC Descarrega't
Anglés Mostra programació Anglès 2n ESO - Versió Madrid Descarrega't
Anglés Mostra programació Anglès 3r ESO - Versió C. Valenciana Descarrega't
Llatí Mostra programació Llatí 4t ESO - Versió C. Valenciana Descarrega't
Llatí Mostra programació Llatí 4t ESO - Versió Madrid Descarrega't
Llengua i literatura Mostra programació Llengua i lit. 1r ESO - Versió C. Valenciana Descarrega't
Llengua i literatura Mostra programació Llengua i lit. 3r ESO - Versió Andalusia Descarrega't
Llengua i literatura Mostra programació Llengua i lit. 4t ESO - Versió Múrcia Descarrega't
Llengua catalana i literatura Mostra programació Llengua Catalana i Literatura 3r ESO Descarrega't
Llengua catalana i literatura Mostra Programació Llengua Catalana i Literatura 4t ESO Descarrega't
Matemàtiques Mostra programació Matemàtiques 3r ESO Descarrega't
Matemàtiques Mostra programació Matemàtiques 3r ESO - Versió C. Valenciana Descarrega't
Música Mostra Supòsits Pràctics Orientació Educativa - Versió Catalunya Descarrega't
Música Mostra programació Música 1r ESO - Versió C. Valenciana Descarrega't
Música Mostra programació Música 2n ESO - Versió Andalusia Descarrega't
Orientació educativa Mostra de programació Orientació Educativa - Versió Catalunya Descarrega't
Orientació educativa Mostra programació Orientació Educativa - Versió Catalunya Descarrega't
Orientació educativa Mostra programació Equip d'Orientació Educativa (EOE) - Versió Andalusia Descarrega't
Orientació educativa Mostra programació Orientació Educativa - Versió Andalusia Descarrega't
Orientació educativa Mostra programació Orientació Educativa - Versió C. Valenciana Descarrega't
Valencià: llengua i literatura Mostra Programació Valencià: LLengua i Literatura 3r ESO - Comunitat Valenciana- Descarrega't
PROGRAMACIONS DE BATXILLERAT
Totes les especialitats
Biologia i geologia Mostra PD Ciències del món contemporani 1r Batxillerat - Versió Catalunya Descarrega't
Economia Mostra programació Economia - Versió Catalunya Descarrega't
Economia Mostra programació Economia de l'empresa 2n Batxillerat - Versió Madrid Descarrega't
Física i química Programació Didàctica Química 1r Batxiller - Versió Catalunya Descarrega't
Geografia i història Mostra programació Història de l'art 1r Batxillerat - Versió Catalunya Descarrega't
Geografia i història Mostra Programació didàctica Geografia e Historia 1r Batxiller -Galicia- Descarrega't
Anglés Mostra programació Anglès 1r Batxillerat - Versió Andalusia Descarrega't
Llatí Mostra programació Llatí 1r Batxillerat - Versió Madrid Descarrega't
Llengua i literatura Mostra programació Llengua i lit. 1r Batxillerat - Versió Múrcia Descarrega't
PROGRAMACIONS PER A CICLES FORMATIUS

Totes les especialitats
Programació Didàctica Intevenció Sociocomunitaria Descarrega't
Administració i direcció dempreses EN CONSTRUCCIÓ Descarrega't
Formació i orientació laboral Mostra programació FOL - Versió Catalunya Descarrega't
Formació i orientació laboral Mostra programació FOL - Versió Andalusia Descarrega't
Formació i orientació laboral Mostra programació FOL - Versió Andalusia Descarrega't
Hostaleria i turisme Mostra programació Màrqueting Turístic - Versió C. Valenciana Descarrega't
Hostaleria i turisme Mostra programació Venda de sv. turístics (CFGS Agències de viatges i gton. d'esdeveniments) - Versió CV Descarrega't
Informàtica Mostra programació Informàtica 1r ASIR - Versió C. Valenciana Descarrega't
Informàtica Mostra programació Informàtica 2n ASGBD - Versió C. Valenciana Descarrega't
Manteniment de vehicles Mostra programació C.F. Electromecànica de vehicles (Motors) - Versió Madrid Descarrega't
Manteniment de vehicles Mostra programació C.F. Electromecànica de vehicles (Sist. Aux. Del motor) - Versió Extremadura Descarrega't
Procesos comerciales Mostra programació Proc. Comercials (FPB Operacions aux. Emmagatzematge) - Versió C. Valenciana Descarrega't
Processos de gestió administrativa Mostra programació PGA (Gestió avançada de la inf.) - Versió C. Valenciana Descarrega't
Processos de gestió administrativa Mostra programació PGA (operac. admin. de compravenda) - Versió Madrid Descarrega't
Serveis Sociocultural i a la comunitat Mostra programació Serveis a la Comunitat -Catalunya- Descarrega't