Programacions exclusives oposicions secundària
Programaciones para oposiciones de educación secundaria

Venda de Programacions i unitats didàctiques d' Educació secundària, Batxillerat i Cicles formatius

Les programacions que aquí mostrem per a la seva elaboració i o venda són dels següents models o tipus i poseeixen les característiques que a continuació indiquem:

TIPUS 1. Programació, situacions d'aprenentatge i o unitats didàctiques d'oposicions. 99€ ( 2 programacions i unitats )

 • Són unitat o situacions d'aprenentatge i programacions de la convocatòria 2022 i 2023.
 • Estan preparades per lliurar i exposar.
 • Han estat lliurades anteriorment a una persona per província de mitjana.
 • Porten la defensa oral del cos central de la programació i o situació d'aprenentatge i el desenvolupament oral de la SdA i o de les unitats didàctiques o situació segons convocatòria i comunitat autònoma i materials, activitats i recursos.
 • Són molt útils per a persones que volen una referència per elaborar la seva pròpia o modificar la seva o fer una combinació de les dues.

TIPUS 1 ESPECIAL. Programació i unitats didàctiques o situacións d'aprenentatge exclusives per persona i província adaptada a qualsevol comunitat. L'opositor ha d'adaptar legislativament el contingut. 149€.

 • Tenen totes les característiques de la programació i SdA de tipus 2A
 • Han estat fetes i remodelades en el curs 2023 i 2024.
 • Estan adaptades a qualsevol comunitat autònoma amb currículum i normativa semblant a la comunitat que es va a presentar.
 • Són exclusives i úniques per persona.
 • Tenen possibilitat de consultoria en línia amb l'autor.
 • La seva defensa està realitzada en base als criteris d'avaluació de les convocatòries i tribunals.
 • Aquestes programacions estan indicades per a persones que si tenen coneixements i un temps raonable per adaptar-la.
 • És convenient sol·licitar-les amb temps ja que la seva distribució és limitada i s'esgoten abans de la convocatòria.
 • Tenen una altra programació de reserva exclusiva i gratuïta per canvi de tribunal (ex: Catalunya, Andalusia..)

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS, UNITATS I SdA TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B i 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA AL WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ, UNITAT O SdA D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS, EN POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA PROTEGIDA ONLINE.


TIPUS 2A. Programació i unitats didàctiques exclusives per persona i província (ex: Andalusia, Comunitat Valenciana...) o paquet de lletres (ex: Comunitat de Madrid) o comarques (ex: Catalunya) o per especialitats (ex: Aragó, Astúries, Canàries...). 199€.

 • Tenen totes les característiques de la programació de tipus 1 però son noves de la convocatòria vigent, amb LOMLOE i fetes des de zero per preparadores qualificades d´oposicions i revisades per altre equip de preparadors. Són materials d'oposicions fet en el 2023 i 2024.
 • Estan adaptades a cada comunitat autònoma.
 • Són exclusives i úniques per persona.
 • Tenen possibilitat de consultoria en línia amb l'autor i revisor.
 • La seva defensa està realitzada en base als criteris d'avaluació de les convocatòries, tribunals i normativa vigent.
 • Aquestes programacions estan indicades per a persones que no tenen coneixements o temps material per elaborar-les.
 • Tenen una altra programació de reserva exclusiva i gratuïta per canvi de tribunal (ex. Catalunya, Andalusia...)
 • Tenen un certificat d´exclusivitat i el seu desenvolupament, activitats i defensa està protegit mitjançant plataforma encriptada de seguretat amb accés privatiu exclusiu. Si es lliura la programació de lliurament en format modificable.

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS, UNITATS I SdA TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B i 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA AL WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ O SdA D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS, EN POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA PROTEGIDA ONLINE I COMPLETA.


TIPUS 2B. Ídem a les anteriors, es permet fer canvis parcials (per exemple, incloure un cas concret especificat per l'opositor d'un alumne amb una deficiència concreta). Cal contactar prèviament amb l'editorial. 289€.

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B i 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA AL WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS, EN POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA PROTEGIDA ONLINE I COMPLETA.


TIPUS 3. Programació i unitats didàctiques a la carta. 450€

 • Aquestes programacions i unitats didàctiques tenen les característiques de contingut i qualitat del tipus 2.
 • Desenvolupades en base als criteris de l'opositor que l'envia prèviament per escrit.
 • És possible desenvolupar-les i millorar-les en base al que un ex opositor presenta com programació i unitats pròpies.
 • Es realitzen molt poques programacions d'aquest tipus i només es reserva de l'1 de juny a l'1 de setembre.

IMPORTANT TIPUS 2 i 3: Són programacions limitades per cursos, àrees i especialitats. Reserva-les amb temps, no en garantim la disponibilitat.

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B i 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA AL WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS, EN POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA PROTEGIDA ONLINE.


TIPUS 4. Servei de revisió de la teva pròpia programació d’acord amb la convocatòria vigent.

 • És important consultar per telèfon i indicar per escrit aspectes a revisar per valorar el treball, el temps i l'import. Serà assessorat per un professor.

IMPORTANT TIPUS 2 i 3 i 4: Les programacions, unitats o Situacions d'aprenentatge o plans de suport de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge per a altres comunitats fora de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid i Andalusia, cal consultar amb Educàlia prèviament per saber-ne el cost.


TIPUS 5. Programació exclusiva i totalment personalitzada a la mida per Comunitat Autònoma (Ex. Comunitat Valenciana, Pais Basc...). 650€

 • Servei d´atenció caps de setmana 610 90 01 11 setmana abans i després de l´entrega de la programació didàctica.

Per als opositor/es que tenen baixos recursos o s´examinen a llarg termini, a dos anys vista, educàlia ofereix preus reduïts, abans de comprar, cal trucar al 610900111.

IMPORTANT: les noves programacions o Situacions d'aprenentatge LOMLOE s'encomanaran quan abans millor, doncs una vegada cada comunitat lliure el seu propi currículum autonòmic LOMLOE, el temps d'elaboració d'una programació exclusiva i desenvolupada quedarà molt limitat per a l'oposició del 2023-2024 llavors no podrem garantir programacions per a tots els opositors.

RECOMANEM TRUCAR I INFORMAR-SE I RESERVAR EL MÉS AVIAT POSSIBLE.

Nou servei de maquetació de programacions per a oposicions. Consultar en educaliaeditorial@e-ducalia.com i en el telèfon i whatsapp 610 90 01 11

CONDICIONS DE VENDA (descargar)

POT DEMANAR UNA VERSIÓ DIGITAL D´UN DIA PER PODER VALORAR-HO ABANS DE LA SEVA COMPRA I SABER L´ANY DE L´ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ en educaliaeditorial@e-ducalia.com

Descarrega´t mostres de programacions gratuïtament. Valora’n la qualitat.

PROGRAMACIONS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT / EOI
Totes les especialitats
Alemany Muestra programación Alemán 1º ESO - versión Madrid (2021-2022) Descarregar
Biologia i Geologia Muestra programación Biología y Geología 1º ESO - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Biologia i Geologia Muestra programación Biología y Geología 1º ESO - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Biologia i Geologia Mostra programació Biologia i Geologia 1r ESO LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Biologia i Geologia Muestra programación Biología y Geología 3º ESO - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Biologia i Geologia Muestra programación Biología y Geología 4º ESO - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Dibuix Mostra programació Dibuix 2n ESO -versió Catalunya- 2022 Descarregar
Economia Muestra programación Economía 4º ESO (2020-2021) Descarregar
Educació Física Mostra programació Ed. Física 3r ESO - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Educació Física Mostra Programació Ed. Física 3r ESO - versió Catalunya (2021-2022) Descarregar
Educació Física Mostra programació Ed. Física 4t ESO - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Educació Física Muestra programación Ed. Física 3º ESO - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Educació Física Muestra programación Ed. Física 3º ESO - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Educació Física Muestra programación Ed. Física 3º ESO - versión C. La Mancha (2019-2020) (2020-2021) Descarregar
Educació Física Muestra programación Ed. Física 3º ESO - versión Canarias (2019-2020) (2020-2021) Descarregar
Educació Física Muestra programación Ed. Física 3º ESO - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Educació Física Muestra programación Ed. Física 4º ESO - versión C. Valenciana (2019-2020) (2020-2021) Descarregar
Educació Física Muestra programación Ed. Física 4º ESO - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
EOI Muestra PD Inglés Nivel A1 (Escuela Oficial de Idiomas) - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Filosofia Programació Filosofia LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Física i Química Mostra programació Física i Química 2n ESO - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Física i Química Mostra programació Física i Química 4t ESO - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Física i Química Mostra Programación Física i Química 2n ESO - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Física i Química Mostra programació Física i Química 3r ESO LOMLOE (2022) Descarregar
Francés Muestra programación Francés 1º ESO - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Geografia i Història Mostra programació Ciències Socials 2n ESO - versió Catalunya (2020) Descarregar
Geografia i Història Mostra programació Geografia i Història 1r ESO - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Geografia i Història Muestra programación Geografía e Historia 1º ESO - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Geografia i Història Muestra programación Geografía e Historia 1º ESO - versión Murcia (2020-2021) Descarregar
Geografia i Història Muestra programación Geografía e Historia 2º ESO - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Geografia i Història Muestra programación Geografía e Historia 3º ESO - versión Aragón (2020-2021) Descarregar
Anglès Muestra programación estándar Inglés 1º ESO - versión MEC (2020-2021) Descarregar
Anglès Muestra programación Inglés 3º ESO - versión Cantabria (2019-2020) (2020-2021) Descarregar
Anglès Mostra programació Inglés 3r ESO LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Anglès Muestra programación Inglés 4º ESO - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Llatí Mostra programació Llatí 4t ESO - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Llatí Muestra programación Latín 4º ESO - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Llatí Muestra programación Latín 4º ESO - versión Castilla y León (2020-2021) Descarregar
Lengua Castellana y Literatura Muestra programación Lengua Castellana y Lit. 1º ESO - versión Cataluña (2020-2021) Descarregar
Lengua Castellana y Literatura Muestra programación Lengua Castellana y Lit. 2º ESO - versión Cataluña (2021-2022) Descarregar
Lengua Castellana y Literatura Muestra programación Lengua Castellana y Lit. 3º ESO - versión Cataluña (2020-2021) Descarregar
Lengua Castellana y Literatura Muestra programación Lengua y lit. 3º ESO - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Lengua Castellana y Literatura Muestra programación Lengua y lit. 3º ESO LOMLOE 2023 Descarregar
Lengua Castellana y Literatura Muestra programación Lengua y lit. 4º ESO - versión Murcia (2020-2021) Descarregar
Lengua Castellana y Literatura Muestra programación Lengua y Literatura 3º ESO LOMLOE 2022 Descarregar
Lengua Castellana y Literatura Muestra programación Lengua y literatura 4º ESO LOMLOE 2022 Descarregar
Llengua Catalana i Literatura Mostra programació Llengua Catalana i Literatura 1r ESO (2020-2021) Descarregar
Llengua Catalana i Literatura Mostra programació Llengua Catalana i Literatura 2n ESO (2020-2021) Descarregar
Llengua Catalana i Literatura Mostra programació Llengua Catalana i Literatura 3r ESO (2020-2021) Descarregar
Llengua Catalana i Literatura Mostra programació Llengua Catalana i Literatura 3r ESO LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Llengua Catalana i Literatura Mostra Programació Llengua Catalana i Literatura 4t ESO (2020-2021) Descarregar
Llengua Catalana i Literatura Mostra programació Llengua Catalana i Literatura 4t ESO (2020-2021) Descarregar
Matemàtiques Mostra tallada Unitat didàctica Matemàtiques provisional 3r ESO Catalunya - LOMLOE 2022 Descarregar
Matemàtiques Muestra programación Matemáticas 3º ESO - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Matemàtiques Muestra programación Matemáticas 3º ESO LOMLOE Descarregar
Matemàtiques Muestra programación Matemáticas académicas 4º ESO - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Matemàtiques Mostra Unitat desenvolupada Matemàtiques 3r ESO LOMLOE Descarregar
Música Mostra Programació Música 1r ESO - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Música Mostra programació Música 1r ESO LOMLOE 2022 Descarregar
Orientació Educativa Mostra programació Orientació Educativa - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Orientació Educativa Mostra Programació Orientació Educativa -versió Balears (2020-2021) Descarregar
Orientació Educativa Mostra pla d'intervenció/actuació Departament d'Orientació LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Orientació Educativa Mostra pla d'intervenció/actuació EOEP LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Orientació Educativa Muestra programación Equipo de Orientación Educativa (EOE) - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Orientació Educativa Muestra programación Orientación Educativa - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Tecnologia Mostra tallada Unitat didàctica Tecnologia provisional 4t ESO Catalunya - LOMLOE 2022 Descarregar
Tecnologia Mostra programació Tecnologia 4t ESO LOMLOE Descarregar
Valencià: Llengua i Literatura Mostra programació Valencià: Llengua i Literatura 3r ESO - versió C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Valencià: Llengua i Literatura Mostra programació Valencià: Llengua i Literatura 3r ESO LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
PROGRAMACIONS DE BATXILLERAT
Totes les especialitats
Biologia i Geologia Mostra PD Ciències del món contemporani 1r Batxillerat - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Economia Mostra programació Economia - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Economia Muestra programación Economía de la empresa 2º Bachillerato - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Educació Física Muestra programación Educación Física 1º Bachillerato - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Filosofia Mostra programació Filosofia 2n Batxiller - versió Castella i Lleó (2021-2022) Descarregar
Física i Química Mostra programació Química 1r Batxiller - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Geografia i Història Mostra programació Història de l'art 1r Batxillerat - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Geografia i Història Muestra programación Geografía e Historia 1º Bachillerato - versión Galicia (2020-2021) Descarregar
Anglès Muestra programación Inglés 1º Bachillerato - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Llatí Muestra programación Latín 1º Bachillerato -versión CV (2022-20223 Descarregar
Lengua Castellana y Literatura Muestra programación Lengua y lit. 1º Bachillerato - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Lengua Castellana y Literatura Muestra programación Lengua y lit. 1º Bachillerato - versión Murcia (2020-2021) Descarregar
Lengua Castellana y Literatura Mostra Programació Llengua Castellana i literatura 1r batxiller - versió Comunitat Valenciana (2021-2022) Descarregar
Lengua Castellana y Literatura Muestra programación Lengua y Literatura 1º Bachillerato - versión Cataluña (2020-2021) Descarregar
Llengua Catalana i Literatura Mostra programació Llengua Catalana i Literatura - versió valencià CV (2020-2021) Descarregar
Llengua Catalana i Literatura Mostra programació Llengua Catalana i Literatura 1r Batxillerat (2020-2021) Descarregar
Llengua Catalana i Literatura Mostra programació Llengua Catalana i Literatura 2n Batxillerat (2020-2021) Descarregar
Matemàtiques Muestra programación Matemáticas 1º bachillerato - LOMLOE 2022 Descarregar
Matemàtiques Muestra programación Matemáticas 1º Bachillerato - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
PROGRAMACIONS PER A CICLES FORMATIUS

Totes les especialitats
Administració i Direcció d'Empreses Mostra programació Administració i Direcció d'Empreses - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Administració i Direcció d'Empreses Muestra programación ADE: Técnica Contable - versión C.Valenciana (2020-2021) Descarregar
Formació i Orientació laboral Mostra programació FOL - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Formació i Orientació laboral Muestra programación FOL - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Formació i Orientació laboral Muestra programación FOL - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Hostaleria i Turisme Muestra programación Marketing Turístico - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Hostaleria i Turisme Muestra programación Venta de sv. turísticos (CFGS Agencias de viajes y gton. de eventos) - versión CV (2020-2021) Descarregar
Informàtica Mostra programació Informàtica - versió C. Valenciana (2021-2022) Descarregar
Informàtica Muestra programación Informática 1º ASIR - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Informàtica Muestra programación Informática 2º ASGBD - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Intervenció sociocomunitària Programación Intervención sociocomunitaria - versión Andalucía (2021-2022) Descarregar
Manteniment de Vehicles Muestra programación C.F. Electromecánica de vehículos (Motores) - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Manteniment de Vehicles Muestra programación C.F. Electromecánica de vehículos (Sist. aux. del motor) - versión Extremadura (2020-2021) Descarregar
Processos Comercials Muestra programación Proc. Comerciales (FPB Operaciones aux. almacenaje) - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Processos de Gestió Administrativa Muestra programación PGA (Gestión avanzada de la inf.) - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Processos de Gestió Administrativa Muestra programación PGA (Operac. admin. de compraventa) - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Processos d'organització i comercial Programació Processos d'organització i comercial LOMLOE 2021-2022 (en construcció) Descarregar
Serveis Sociocultural i a la Comunitat Mostra programació Serveis a la Comunitat - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar