Programaciones exclusivas oposiciones maestros
Programaciones para oposiciones de educación primaria e infantil

Venda de programacions i unitats didàctiques d'Educació Infantil i Primària

Les programacions que aquí mostrem per a la seva elaboració i/o venda són dels següents models o tipus i posseeixen les característiques que a continuació indiquem:

TIPUS 1. Programació i unitats didàctiques d'oposicions. 99€ ( 2 programacions i unitats )

 • Són programacions amb contingut ja provat en oposicions amb nota superior a 8-9. Inclou dues programacions.
 • Han estat lliurades anteriorment a una persona per província de mitjana.
 • Porten la defensa oral del cos central de la programació i el desenvolupament oral de les 6-9-12-15 unitats didàctiques segons convocatòria i comunitat autònoma i materials, activitats i recursos.
 • Són molt útils per a persones que volen una referència per elaborar la seva pròpia o modificar la seva o fer una combinació de les dues.

TIPUS 1 ESPECIAL. Programació i unitats didàctiques exclusives per persona i província adaptada a qualsevol comunitat. L'opositor ha d'adaptar legislativament el contingut. 149€.

 • Tenen totes les característiques de la programació de tipus 2A.
 • Han estat fetes i remodelades en el curs acadèmic vigent i millorades sobre una programació presentada amb nota de 9 com a mínim.
 • Estan adaptades a qualsevol comunitat autònoma amb currículum i normativa semblant a la comunitat que es va a presentar.
 • Són exclusives i úniques per persona.
 • Tenen possibilitat de consultoria en línia amb l'autor.
 • La seva defensa està realitzada en base als criteris d'avaluació de les convocatòries i tribunals.
 • Aquestes programacions estan indicades per a persones que tenen coneixements i que disposen d’un temps raonable per adaptar-la.
 • És convenient sol·licitar-les amb temps ja que la seva distribució és limitada i s'esgoten abans de la convocatòria.
 • Tenen una altra programació de reserva exclusiva i gratuïta per canvi de tribunal (ex: Catalunya, Andalusia..)

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B i 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA AL WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS, EN POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA PROTEGIDA ONLINE.


TIPUS 2A. Programació i unitats didàctiques exclusives per persona i província (ex: Andalusia, Comunitat Valenciana...) o paquet de lletres (ex: Comunitat de Madrid) o comarques (ex: Catalunya) o per especialitats (ex: Aragó, Astúries, Canàries...). 199€

 • Tenen totes les característiques de la programació de tipus 1 però son noves de la convocatòria vigent, amb LOMLOE i fetes des de zero per preparadores qualificades d´oposicions i revisades per altre equip de preparadors.
 • Estan adaptades a cada comunitat autònoma.
 • Són exclusives i úniques per persona.
 • Tenen possibilitat de consultoria en línia amb l'autor i revisor.
 • La seva defensa està realitzada en base als criteris d'avaluació de les convocatòries, tribunals i normativa vigent.
 • Aquestes programacions estan indicades per a persones que no tenen coneixements o temps material per elaborar-les.
 • Tenen una altra programació de reserva exclusiva i gratuïta per canvi de tribunal (ex. Catalunya, Andalusia...)
 • Tenen un certificat d´exclusivitat i el seu desenvolupament, activitats i defensa està protegit mitjançant plataforma encriptada de seguretat amb accés privatiu exclusiu. Si es lliura la programació de lliurament en format modificable.

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B i 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA AL WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS, EN POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA PROTEGIDA ONLINE I COMPLETA.


TIPUS 2B. Ídem a les anteriors, es permet fer canvis parcials (per exemple, incloure un cas concret especificat per l'opositor d'un alumne amb una deficiència concreta). Cal contactar prèviament amb l'editorial. 289€

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B i 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA AL WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS, EN POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA PROTEGIDA ONLINE I COMPLETA.


TIPUS 3. Programació i unitats didàctiques a la carta. 450€

 • Aquestes programacions i unitats didàctiques tenen les característiques de contingut i qualitat del tipus 2.
 • Desenvolupades en base als criteris de l'opositor que l'envia prèviament per escrit.
 • És possible desenvolupar-les i millorar-les en base al que una ex opositor presenta com programació i unitats pròpies.
 • Es realitzen molt poques programacions d'aquest tipus i només es reserva de l'1 de juny a l'1 de setembre.

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B i 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA AL WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS, EN POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA PROTEGIDA ONLINE.

IIMPORTANT TIPUS 2 i 3: Són programacions limitades per cursos, àrees i especialitats. Reserva-les amb temps, no en garantim la disponibilitat.


TIPUS 4. Servei de revisió de la teva pròpia programació d’acord amb la convocatòria vigent.

 • És important consultar per telèfon i indicar per escrit aspectes a revisar per valorar el treball, el temps i l'import. Serà assessorat per un professor.

IMPORTANT TIPUS 2 i 3 i 4: Les programacions o plans de suport de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge per a altres comunitats fora de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid i Andalusia, cal consultar amb Educàlia prèviament per saber-ne el cost.


TIPUS 5. Programació exclusiva i totalment personalitzada a la mida per comunitat autònoma (ex: Comunitat Valenciana, País Basc...). 650€

 • Servei d´atenció caps de setmana 610 90 01 11 setmana abans i després de l´entrega de la programació didàctica.

Per als opositor/es que tenen baixos recursos o s´examinen a llarg termini, a dos anys vista, educàlia ofereix preus reduïts, abans de comprar, cal trucar al 610900111.

IMPORTANT: les noves programacions LOMLOE s'encomanaran quan abans millor, doncs una vegada cada comunitat lliure el seu propi currículum autonòmic LOMLOE, el temps d'elaboració d'una programació exclusiva i desenvolupada quedarà molt limitat per a l'oposició del 2022 llavors no podrem garantir programacions per a tots els opositors.

RECOMANEM TRUCAR I INFORMAR-SE I RESERVAR EL MÉS AVIAT POSSIBLE.

Nou servei de maquetació de programacions per a oposicions. Consultar en educaliaeditorial@e-ducalia.com i en el telèfon i whatsapp 610 90 01 11

CONDICIONS DE VENDA (descargar)

POT DEMANAR UNA VERSIÓ DIGITAL D´UN DIA PER PODER VALORAR-HO ABANS DE LA SEVA COMPRA I SABER L´ANY DE L´ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ en educaliaeditorial@e-ducalia.com

Descarrega´t mostres de programacions gratuïtament. Valora’n la qualitat

PROGRAMACIONS D'EDUCACIÓ INFANTIL
Educació Infantil Mostra programació 5 anys - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Educació Infantil Muestra programación 3 años - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Educació Infantil Muestra programación 4 años - versión Castilla y León (2020-2021) Descarregar
Educació Infantil Muestra programación 4 años - versión Castilla-La Mancha (2020-2021) Descarregar
Educació Infantil Muestra programación 4 años - versión Extremadura (2020-2021) Descarregar
Educació Infantil Muestra programación 4 años - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Educació Infantil Mostra programació 4 anys LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Educació Infantil Muestra programación 5 años - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Educació Infantil Muestra programación 5 años - versión País Vasco (2020-2021) Descarregar
Educació Infantil Mostra programació 5 anys LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
PROGRAMACIONS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Totes les especialitats
Audició i Llenguatge Mostra pla de suport AL - versió C. Valenciana en valencià (2020-2021) Descarregar
Audició i Llenguatge Muestra plan de apoyo AL - versión C. Valenciana en castellano (2020-2021) Descarregar
Audició i Llenguatge Muestra plan de apoyo AL discapacidad intel. leve asociada a s. Down - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Audició i Llenguatge Mostra pla de suport MALL LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Audició i Llenguatge Muestra plan de apoyo AL Trastorno del Espectro Autista - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Audició i Llenguatge Mostra pla de suport d'Audició i Llenguatge - versió Castella i Lleó (2020-2021) Descarregar
Educació Física Muestra programación Ed. Física 1º primaria - versión Castilla y León (2020-2021) Descarregar
Educació Física Muestra programación Ed. Física 5º primaria - versión Canarias (2020-2021) Descarregar
Educació Física Muestra programación Ed. Física 5º primaria - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Educació Musical Muestra programación Ed. Musical 1º primaria - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Educació Musical Muestra programación Ed. Musical 4º primaria - versión Navarra (2020-2021) Descarregar
Educació Musical Muestra programación Ed. Musical 5º primaria (EN CONSTRUCCIÓN) Descarregar
Educació Musical Mostra programació Educació Musical 3r primària - LOMLOE (2022) Descarregar
Educació Musical Mostra programació Educació Musical 4t primària - versió C. Valenciana (2021-2022) Descarregar
Educació Musical Programació Eduació Musical - versió Madrid (actualitzat LOMLOE) 2022 Descarregar
Educació Primària Mostra programació Coneixement del Medi 3r primària - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Educació Primària Mostra Programació Educació Primària Ambit Lingüístic 5è - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Educació Primària Mostra programació Llengua catalana 3r primària LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Educació Primària Mostra programació Matemàtiques 3r primària - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Educació Primària Mostra programació Valencià: Llengua i Literatura 4º primària (2020-2021) Descarregar
Educació Primària Muestra programación Ed. Primaria 3º Globalizada - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Educació Primària Muestra programación Ed. Primaria 3º Lengua - versión Castilla-La Mancha (2020-2021) Descarregar
Educació Primària Muestra programación Ed. Primaria 5º Ciencias Naturales - versión Castilla-La Mancha (2020-2021) Descarregar
Educació Primària Muestra programación Ed. Primaria 5º Globalizada - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Educació Primària Mostra programació Ed. Primària 5è Matemàtiques LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Francés Muestra programación Francés 3º primaria - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Francés Muestra programación Francés 3º primaria - versión Galicia (2020-2021) Descarregar
Francés Muestra programación Francés 4º primaria - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Francés Muestra programación Francés 5º primaria - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Anglès Mostra programació Anglès 2n primària - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Anglès Mostra programació Anglès 4t primària - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Anglès Mostra programació Anglès 5è primària - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Anglès Muestra programación Ingles 2º primaria - versión Andalucía Descarregar
Anglès Muestra programación Inglés 3º primaria - versión Extremadura (2020-2021) Descarregar
Anglès Mostra programació Inglés 3r primària LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Anglès Muestra programación Inglés 4º primaria - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Anglès Muestra programación Inglés 5º primaria - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Anglès Muestra programación Inglés 5º primaria - versión Madrid (2020-2021) Descarregar
Anglès Mostra programació Inglés 5è primària LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Mostra Pla de Suport Pedagogia Terapèutica versió Catalunya (2021-2022) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Mostra programació Pedagogia Terapèutica - versió Catalunya (2020-2021) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Muestra plan de apoyo - versión Andalucía (2020-2021) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Muestra plan de apoyo - versión C. La Mancha (2021) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Muestra plan de apoyo - versión Murcia (2020-2021) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Muestra plan de apoyo parálisis cerebral LOMLOE- versión C. La Mancha (2021) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Muestra plan de apoyo PT - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Muestra plan de apoyo PT discapacidad intelectual leve - versión Castilla-La Mancha (2020-2021) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Mostra pla de suport PT LOMLOE 2022 (en construcció) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Mostra pla de suport PT síndrome de Down - versió Madrid (2020-2021) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Muestra plan de apoyo PT sobredotación - versión C. Valenciana (2020-2021) Descarregar