Libros de texto de bajo coste

Llibres de text de baix cost en estoc (30-50% off)

Aquests llibres de text tenen un cost reduït per a persones sense recursos, cal consultar-ho prèviament amb l'editorial i aportar la documentació necessària. Hi ha també materials d'oposicions o llibres d'una altra índole amb descompte entre el 30 i 50% del PVP pel fet d’estar en estoc o pel fet de per ser d’edicions anteriors. És convenient consultar-ho telefònicament amb l'editorial.