Libros de texto de bajo coste

Llibres de texto de baix cost en estoc (30-50% off)

Estos llibres de text tenen un cost reduït per a persones sense recursos, cal consultar prèviament amb l'editorial i aportar documentació. Existeixen també materials d'oposicions o llibres d'una altra índole amb descompte entre el 30 i 50% del PVP per estar en estoc o per ser d’edicions anteriors. És convenient consultar telefònicament amb l'editorial.