Rocio Romero. Preparadora d’oposicions (Madrid)

Preparació totalment on-line, amb flexibilitat horària, posant l'accent en el mètode d'estudi dels temes, resolució de pràctics i elaboració i defensa de la programació i unitats didàctiques.


Provincia: Madrid
Tipus de formació: Online
Nivell: preparació oposicions per al cos de professors d'Educació Secundària i Batxillerat.
Especialitats: Llengua Castellana i Llatí.
Zona geogràfica: indiferent.

E-mail: aguileraromerorocio@gmail.com
Telèfon: 619 12 68 29
(preferentment, contactar per e-mail)


Informació detallada

MÈTODE D’ESTUDI ON-LINE PER LLATÍ
Al començament del curs, s'enviarà a l'alumne una planificació amb els temes que es van a estudiar cada setmana, així com d'un llistat de textos per treballar els pràctics. Cada setmana, la professora enviarà unes indicacions per a l'estudi d'aquests temes i la resolució dels pràctics.

A través del correu que es facilita, l'alumne podrà consultar tots els dubtes que tingui; per mitjà del mateix correu podrà lliurar els pràctics de la setmana resolts perquè la professora els corregeixi i pugui intercanviar amb l'alumne suggeriments de millora.

Pel que fa a la programació i les unitats didàctiques, la professora anirà enviant a través del correu l'explicació de cada un dels apartats de les mateixes, i l'alumne, segons el calendari d'estudi, anirà elaborant la seva programació i unitats que seran revisades per la professora. A meitat del curs s'obrirà la possibilitat de practicar exposicions orals per Skype. Per descomptat, tota aquesta planificació és flexible segons necessitats de l'alumne i les seves circumstàncies.


MÈTODE D'ESTUDI EN LÍNIA PER LLENGUA CASTELLANA
Al començament del curs, s'enviarà a l'alumne una planificació amb els temes que es van a estudiar cada setmana, així com d'un llistat de textos per treballar els pràctics. Cada setmana, la professora enviarà unes indicacions per a l'estudi d'aquests temes i la resolució dels pràctics.

A través del correu que es facilita, l'alumne podrà consultar tots els dubtes que tingui; per mitjà del mateix correu podrà lliurar els pràctics de la setmana resolts perquè la professora els corregeixi i pugui intercanviar amb l'alumne suggeriments de millora.

Pel que fa a la programació i les unitats didàctiques, la professora anirà enviant a través del correu l'explicació de cada un dels apartats de les mateixes, i l'alumne, segons el calendari d'estudi, anirà elaborant la seva programació i unitats que seran revisades per la professora.

A meitat del curs s'obrirà la possibilitat de practicar exposicions orals per Skype. Per descomptat, tota aquesta planificació és flexible segons necessitats de l'alumne i les seves circumstàncies.