Luís Miguel Sanjaime Hurtado (València)

T'ofereixo una formació totalment a la carta, amb flexibilitat horària, tant de dies com de hores per a la preparació de les teves oposicions, ja sigui presencial o a distància. En ella, podràs decidir allò que necessites preparar amb més deteniment o deixar-te aconsellar per millorar el desenvolupament i estudi dels temes, la resolució dels supòsits pràctics, l'elaboració i defensa de la programació didàctica, i l'elaboració i exposició de les unitats didàctiques.


Província: València
Tipus de formació: presencial i on-line
Nivell: preparació d'oposicions per al cos de mestres (especialitats: Educació Primària i Educació Musical).
Especialitats: Educació Musical i Educació Primària
Zona geogràfica: València per a la formació presencial i indiferent per a la formació on-line.

E-mail: oposicionsmestres@gmail.com
Telèfon: 675 61 65 08


Informació detallada

OPCIONS DE LA FORMACIÓ PRESENCIAL I ON-LINE: EDUCACIÓ MUSICAL

OPCIÓ A: TEMES, PART PRÀCTICA, PROGRAMACIÓ I UNITATS DIDÀCTIQUES

Continguts a desenvolupar en la formació:
 • Explicació de la fase d'oposició.
 • Preparació de l'estructura dels temes.
 • Pràctica de la lectura dels temes.
 • Solució dels dubtes sobre els temes.
 • Preparació de la prova pràctica: composició d'una obra vocal i instrumental.
 • Elaboració d'un dossier amb les obres musicals triades per a la interpretació instrumental.
 • Exemplificació de fragments musicals per a la realització de l'solfeig.
 • Pràctica de la solfeig.
 • Solució dels dubtes sobre la prova pràctica.
 • Orientació, amb models, en l'elaboració de la programació didàctica.
 • Ajuda per al desenvolupament de les unitats didàctiques.
 • Preparació de la defensa de la programació didàctica.
 • Pràctica de la defensa de la programació.
 • Preparació de l'exposició d'unitats didàctiques.
 • Pràctica per a l'exposició d'unitats.
 • Valoració dels mèrits de la fase de concurs segons l'annex.
 • Revisió permanent de la feina feta.
Sessions a realitzar en la formació presencial:
 • Una sessió a la setmana, individual, a triar entre 90 o 120 minuts. O una sessió setmanal, en grups reduïts (no més de 5 alumnes), de 120 o 180 minuts.
 • WhatsApp (675616508) per a dubtes que no puguin esperar a la següent sessió presencial. O grup de WhastApp.
 • Correu electrònic (oposicionsmestres@gmail.com) per enviar els treballs que es vagin elaborant.
 • Preu: a concretar segons l'elecció.

 

Sessions a realitzar en la formació on-line:
 • Una sessió telefònica a la setmana, individual, d'uns 20 o 30 minuts.
 • WhatsApp (675616508) per a dubtes que no puguin esperar a la següent sessió on-line.
 • Correu electrònic (oposicionsmestres@gmail.com) per enviar els treballs que es vagin elaborant.
 • Preu: 700 €.

OPCIÓ B: PART PRÀCTICA, PROGRAMACIÓ I UNITATS DIDÀCTIQUES

Continguts a desenvolupar en la formació:
 • Explicació de la fase d'oposició.
 • Preparació de la prova pràctica: composició d'una obra vocal i instrumental.
 • Elaboració d'un dossier amb les obres musicals triades per a la interpretació instrumental.
 • Exemplificació de fragments musicals per a la realització del solfeig.
 • Pràctica de la solfeig.
 • Solució dels dubtes sobre la prova pràctica.
 • Orientació, amb models, en l'elaboració de la programació didàctica.
 • Ajuda per al desenvolupament de les unitats didàctiques.
 • Preparació de la defensa de la programació didàctica.
 • Pràctica de la defensa de la programació.
 • Preparació de l'exposició d'unitats didàctiques.
 • Pràctica per a l'exposició d'unitats.
 • Valoració dels mèrits de la fase de concurs segons l'annex.
 • Revisió permanent de la feina feta.
Sessions a realitzar en la formació presencial:
 • Una sessió a la setmana, individual, a triar entre 90 o 120 minuts. O una sessió setmanal, en grups reduïts (no més de 5 alumnes), de 120 o 180 minuts.
 • WhatsApp (675616508) per a dubtes que no puguin esperar a la següent sessió presencial. O grup de WhastApp.
 • Correu electrònic (oposicionsmestres@gmail.com) per enviar els treballs que es vagin elaborant.
 • Preu: a concretar segons l'elecció.
Sessions a realitzar en la formació on-line:
 • WhatsApp (675616508) per a dubtes que no puguin esperar a la següent sessió on-line.
 • Correu electrònic (oposicionsmestres@gmail.com) per enviar els treballs que es vagin elaborant.
 • Preu: 650 €.

OPCIÓ C: PROGRAMACIÓ I UNITATS DIDÀCTIQUES

 

Continguts a desenvolupar en la formació:
 • Explicació de la fase d'oposició.
 • Orientació, amb models, en l'elaboració de la programació didàctica.
 • Ajuda per al desenvolupament de les unitats didàctiques.
 • Preparació de la defensa de la programació didàctica.
 • Pràctica de la defensa de la programació.
 • Preparació de l'exposició d'unitats didàctiques.
 • Pràctica per a l'exposició d'unitats.
 • Valoració dels mèrits de la fase de concurs segons l'annex.
 • Revisió permanent de la feina feta.
Sessions a realitzar en la formació presencial::
 • Una sessió a la setmana, individual, a triar entre 60 o 90 minuts. O una sessió setmanal, en grups reduïts (no més de 5 alumnes), de 90 o 120 minuts.
 • WhatsApp (675616508) per a dubtes que no puguin esperar a la següent sessió presencial. O grup de WhastApp.
 • Correu electrònic (oposicionsmestres@gmail.com) per enviar els treballs que es vagin elaborant.
 • Preu: a concretar segons l'elecció.
Sessions a realitzar en la formació on-line:
 • Una sessió telefònica a la setmana, individual, d'uns 15 o 20 minuts.
 • WhatsApp (675616508) per a dubtes que no puguin esperar a la següent sessió on-line.
 • Correu electrònic (oposicionsmestres@gmail.com) per enviar els treballs que es vagin elaborant.
 • Preu: 600 €

 

OPCIONS DE LA FORMACIÓNPRESENCIAL I ON-LINE: EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

OPCIÓ A: TEMES, SUPÒSITS PRÀCTICS, PROGRAMACIÓ I UNITATS DIDÀCTIQUES

Continguts a desenvolupar en la formació:
 • Explicació de la fase d'oposició.
 • Preparació de l'estructura dels temes.
 • Pràctica de la lectura dels temes.
 • Solució dels dubtes sobre els temes.
 • Preparació de l'estructura dels supòsits pràctics.
 • Pràctica de la lectura dels supòsits pràctics.
 • Solució dels dubtes sobre els suposats pràctics.
 • Orientació, amb models, en l'elaboració de la programació didàctica.
 • Ajuda per al desenvolupament de les unitats didàctiques.
 • Preparació de la defensa de la programació didàctica.
 • Pràctica de la defensa de la programació.
 • Preparació de l'exposició d'unitats didàctiques.
 • Pràctica per a l'exposició d'unitats.
 • Valoració dels mèrits de la fase de concurs segons l'annex.
 • Revisió permanent de la feina feta.
Sessions a realitzar en la formació presencial:
 • Una sessió a la setmana, individual, a triar entre 90 o 120 minuts. O una sessió setmanal, en grups reduïts (no més de 5 alumnes), de 120 o 180 minuts.
 • WhatsApp (675616508) per a dubtes que no puguin esperar a la següent sessió presencial. O grup de WhastApp.
 • Correu electrònic (oposicionsmestres@gmail.com) per enviar els treballs que es vagin elaborant.
 • Preu: a concretar segons l'elecció.
Sessions a realitzar en la formació on-line:
 • Una sessió telefònica a la setmana, individual, d'uns 20 o 30 minuts.
 • WhatsApp (675616508) per a dubtes que no puguin esperar a la següent sessió on-line.
 • Correu electrònic (oposicionsmestres@gmail.com) per enviar els treballs que es vagin elaborant.
 • Preu: 700 €

 

OPCIÓ B: SUPÒSITS PRÀCTICS, PROGRAMACIÓ I UNITATS DIDÀCTIQUES

 

Continguts a desenvolupar en la formació:
 • Explicació de la fase d'oposició.
 • Preparació de l'estructura dels supòsits pràctics.
 • Pràctica de la lectura dels supòsits pràctics.
 • Solució dels dubtes sobre els suposats pràctics.
 • Orientació, amb models, en l'elaboració de la programació didàctica.
 • Ajuda per al desenvolupament de les unitats didàctiques.
 • Preparació de la defensa de la programació didàctica.
 • Pràctica de la defensa de la programació.
 • Preparació de l'exposició d'unitats didàctiques.
 • Pràctica per a l'exposició d'unitats.
 • Valoració dels mèrits de la fase de concurs segons l'annex.
 • Revisió permanent de la feina feta.
 • >
Sessions a realitzar en la formació presencial
 • Una sessió a la setmana, individual, a triar entre 90 o 120 minuts. O una sessió setmanal, en grups reduïts (no més de 5 alumnes), de 120 o 180 minuts.
 • WhatsApp (675616508) per a dubtes que no puguin esperar a la següent sessió presencial. O grup de WhastApp.
 • Correu electrònic (oposicionsmestres@gmail.com) per enviar els treballs que es vagin elaborant.
 • Preu: a concretar segons l'elecció.

 

Sessions a realitzar en la formació on-line:
 • Una sessió telefònica a la setmana, individual, d'uns 20 o 30 minuts.
 • WhatsApp (675616508) per a dubtes que no puguin esperar a la següent sessió on-line.
 • Correu electrònic (oposicionsmestres@gmail.com) per enviar els treballs que es vagin elaborant.
 • Preu: 650 €.

 

OPCIÓ C: PROGRAMACIÓ I UNITATS DIDÀCTIQUES

 

Continguts a desenvolupar en la formació:
 • Explicació de la fase d'oposició.
 • Orientació, amb models, en l'elaboració de la programació didàctica.
 • Ajuda per al desenvolupament de les unitats didàctiques.
 • Preparació de la defensa de la programació didàctica.
 • Pràctica de la defensa de la programació.
 • Preparació de l'exposició d'unitats didàctiques.
 • Pràctica per a l'exposició d'unitats.
 • Valoració dels mèrits de la fase de concurs segons l'annex.
 • Revisió permanent de la feina feta.

 

Sessions a realitzar en la formació presencial:
 • Una sessió a la setmana, individual, a triar entre 60 o 90 minuts. O una sessió setmanal, en grups reduïts (no més de 5 alumnes), de 90 o 120 minuts.
 • WhatsApp (675616508) per a dubtes que no puguin esperar a la següent sessió presencial. O grup de WhastApp.
 • Correu electrònic (oposicionsmestres@gmail.com) per enviar els treballs que es vagin elaborant.
 • Preu: a concretar segons l'elecció.
Sessions a realitzar en la formació on-line:
 • Una sessió telefònica a la setmana, individual, d'uns 15 o 20 minuts.
 • WhatsApp (675616508) per a dubtes que no puguin esperar a la següent sessió on-line.
 • Correu electrònic (oposicionsmestres@gmail.com) per enviar els treballs que es vagin elaborant.
 • Preu: 600 €.