Cristina Rodríguez. Preparadora de oposiciones (Valencia)

Preparadora d'oposicions per a mestres d'anglès des de 2012, amb experiència en preparació presencial en grup i preparació individual.


Província: València
Tipous de formació: Presencial i online
Nivell: Anglès de primària.
Zona geogràfica: València presencial, la resta online.

E-mail: easyopos@gmail.com


Información detallada

Preparadora d'oposicions per a mestres d'anglès des de 2012, amb experiència en preparació presencial en grup i preparació individual. Experiència en preparació on line, a través de tutories per Skype: Comunitat Valenciana, Catalunya, Navarra, Comunitat de Madrid, Regió de Múrcia i Castella i Lleó. 90% de l'alumnat aprovat amb plaça.

Experiència en Publicacions: dues programacions docents (2009), llibre de supòsits pràctics (2015) i temari d'anglés (2016).

Preparació on line per a totes les comunitats autònomes a través d'Skipe.

La preparació presencial es realitza en Port de Sagunt (València).

Horaris adaptats a les necessitats dels opositors.


Preparation of civil servant exams for English teachers since 2012, with experience in face-to-face group preparation and individual preparation. Experience in online preparation, through Skype tutorials for: Comunitat Valenciana, Catalunya, Navarra, Comunidad de Madrid, Región de Murcia and Castilla y León. 90% of the students approved.

Experience in Publications: two teaching programs (2009), book of practical cases (2015) and English temary (2016).

Online preparation for all the autonomous communities through Skipe.

Face-to-face preparation takes place in Puerto de Sagunto (Valencia). Schedules adapted to the needs of opponents.