Temari + Supòsits pràctics Educació Infantil (Catalunya)

124,04 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari que es va actualitzar i va revisar al març del 2018. Els temes tenen un mitjana de 7,5 fulles (14-15 pàgines) comptant índex, bibliografia i webgrafia, és a dir, contingut 13 pàgines per tema, resumit i ajustat a les dues hores amb introducció, desenvolupament i conclusió. Els temes referencials legislatius són sobretot el 11, 13 i 14 i tenen versió de Comunitat Valenciana, Catalunya, Balears (versió en castellà i català) MEC, Andalusia (en castellà) i altres... 2. El llibre de supòsits té la seva última ampliació i revisió al desembre del 2018. Té una versió específica normativa i didàctica per a Catalunya en català i una altra versió nova i millorada en castellà per a la resta de comunitats. El llibre té una part inicial d'introducció, consells i guió per a resoldre qualsevol tipus de supòsits pràctic a l'aula i a quines fonts acudir. Posteriorment desenvolupa en les 176 pàgines 13 supòsits pràctics de 14 pàgines d'extensió per cada un, ajustant-se a les dues hores de desenvolupament. El seu desenvolupament consta de la presentació del plantejament, dades bàsiques del plantejament didàctic, objectiu global, condicionants i la seva connexió amb el currículum, programa de treball i pautes concretes d'actuació, conclusió, bibliografia i webgrafia. Inclou en aquests grans apartats, subapartats d'objectius, continguts, activitats, ACNEE...
_0005951_0004893
ISBN/EAN : /