Supuestos prácticos Educación Infantil (castellano)

47,12 €
Quantitat

L’última ampliació i revisió d’aquest material va ser al desembre del 2018. Té una versió específica normativa i didàctica per a Catalunya en català i una altra versió nova i millorada en castellà per a la resta de comunitats. El llibre té una part inicial d’introducció, consells i guió per a resoldre qualsevol tipus de supòsits pràctic a l’aula i quines fons pots acudir. Posteriorment desenvolupa en les176 pàgines 13 supòsits pràctics de 14 pàgines d’extensió per cadascú ajustant-se a les dues hores de desenvolupament. El seu desenvolupament consta de la presentació del plantejament, dades bàsiques del plantejament didàctic, objectiu global, condicionants i la seva connexió amb el currículum, programa de treball i pautes concretes d’actuació, conclusió, bibliografia i webgrafia incloent en aquests grans apartats, subapartats d’objectius, continguts, activitats, NEE... Els supòsits abasten tots els blocs de continguts i legislació de totes les comunitats autònomes utilitzant supòsits que han sortit en cada convocatòria. Aquest material s’amplia durant dos anys amb ampliacions sense cost online junt amb la seva versió online gratuïta.
_0000950
ISBN/EAN : / 9788494320422