Temari Tècnic especialista en Educació Infantil. Part específica (Versió Catalunya)

55,77 €
Quantitat

Temari de Tècnic/a Especialista Educació Infantil (TEEI) aprovat pel Departament i Comitè Intercentres del Personal Laboral (25/03/19), personal laboral Grup C1 del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. S'analitzen en aquesta obra els quatre temes que componen la Part Específica d'aquest Programa, referits al Marc Normatiu i Competències professionals i la Part Sobre l'Educació Infantil, que consta de quinze temes distribuits en tres blocs: Desenvolupament Físic i Cognitu, Desenvolupament Personal i Social i Desenvolupament de la Comunicació i els Llenguatges. Tots incorporen les novetats legislatives pertinents per assegurar la seva actualització fins la propera convacotòria. 

_0007225
ISBN/EAN : 9788417997311 /