Supuestos prácticos Educación Primaria (castellano)

47,12 €
Quantitat

L’última versió millorada i ampliada d’aquest material es va fer al març del 2018, la versió per a Catalunya al desembre del 2018. Seguiran futures millores durant el 2019 junt amb la seva versió online gratuïta. Aquesta versió té la seva normativa i desenvolupament didàctic conforme la normativa catalana i la forma de treball per àmbits i dimensions. El llibre en el seu pròleg estructura els supòsits per àrees, acció tutorial, habilitats socials, atenció a la diversitat, aspectes metodològics i dins d’aquests supòsits relacionats amb TICS, alumnes amb discapacitats, alumnes en centres CAES, centres rurals, CRA i exemples de supòsits de diferents comunitats. Els 34 supòsits pràctics amb la seva resolució ajustats a les dues hores, tenen un patró basat en l’anàlisi del plantejament didàctic, consideracions prèvies: marc legal i normatiu i marc teòric, programa de treball i pla concret d’actuació (justificació, aspectes metodològics i activitats, intervenció educativa i avaluació), conclusió, legislació, bibliografia i recursos digitals.
_0000346
ISBN/EAN : / 9788494320439