Supuestos prácticos Educación Física primaria (castellano)

47,12 €
Quantitat

Aquest llibre té una versió ampliada de 3 supòsits amb un total de 158 pàgines en format llibre i en format digital gratuït afegit als 9 restants. El llibre té una primera part de consideracions prèvies per poder fonamentar i resoldre qualsevol supòsit pràctic de desenvolupament o de pregunta curta de totes les comunitats. Els supòsits estan distribuïts en blocs de salut, habilitats motrius, jocs i esports, expressió corporal i activitats en el medi natural. Tenen annexos complementaris d’informació i imatges explicatives. Inclouen supòsits de Madrid, Comunitat Valenciana, Andalusia... i de diferents cursos i situacions d’examen. Aquest llibre té una versió en català adaptada a la normativa de Catalunya i a la seva convocatòria.
_0002801
ISBN/EAN : / 9788494362217