Supuestos + PD tipo 1 Educación...

Supuestos + PD tipo 1 Educación Infantil (castellano)

_0000950_PD_INFANTIL
113,46 €
 

Aquest paquet comprèn:

  1. El llibre de supòsits es va ampliar i revisar el desembre del 2020. Conté una versió específica normativa i didàctica per a Catalunya, en català, i una altra versió nova i millorada en castellà per a la resta de comunitats. El llibre té una part inicial d'introducció, consells i guió per resoldre qualsevol tipus de supòsits pràctics a l'aula, així com també fonts que es poden consultar. Posteriorment desenvolupa, en les seves 176 pàgines, 13 supòsits pràctics, de 14 pàgines d'extensió cada un, ajustant-se a les dues hores de desenvolupament. El seu desenvolupament consta de la presentació del plantejament, dades bàsiques del plantejament didàctic, objectiu global, condicionants i la seva connexió amb el currículum, programa de treball i pautes concretes d'actuació, conclusió, bibliografia i webgrafia. Inclou en aquests grans apartats, els subapartats d'objectius, continguts, activitats, NEE, etc.
  2. La programació i les unitats desenvolupades que s'inclouen tenen un contingut provat en oposicions. Consta d'una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12, o 15 unitats didàctiques segons l'especialitat, comunitat o convocatòria, en català o castellà segons les comunitats. Cada una està adaptada a la seva comunitat autònoma. El material, en format modificable i imprimible, acostuma a portar annexos legislatius i complementaris a les defenses, que acostumen a estar ajustades al temps real d'exposició segons la darrera convocatòria.
  3. Aquest paquet inclou l'actualització de la LOMLOE, i la millora dels continguts sense cost durant dos anys. 
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.