Temario Lengua castellana y Literatura II

47,12 €
Quantitat

Aquest temari es va elaborar al desembre del 2017 per un preparador d’oposicions, autor de l’obra. Aquesta es compon de tres volums els quals pot adquirir de manera conjunta (més econòmic) o per volums solts, actualitzats a la normativa vigent. Al desembre del 2018 va tenir una altra actualització i millora de diversos temes. El primer volum correspon al bloc de llengua castellana, el segon al text i als gèneres literaris en general i el tercer volum a la literatura fins als nostres dies. Els temes en general tenen una extensió mitjana de 7 folis (14 pàgines). Aquests temes estan ajustats a les dues hores de durada, tenen índex, introducció, desenvolupament, conclusió, bibliografia i normativa específica del contingut per a la seva ubicació en el currículum de Secundària i Batxillerat.
_0000805
ISBN/EAN : / 9788494728235