Temario Pedagogía Terapéutica (Castilla-La Mancha)

85,58 €
Quantitat

Aquest temari està disponible en la versió en castellà i català per a totes les comunitats autònomes. Les versions més recents són la de Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalusia i la del MEC, d'octubre del 2020. La resta de comunitats porten annexada la seva legislació específica dels 7 primers temes que són legislatius, però al llarg del 2021 s'aniran incloent més versions autonòmiques en format paper i en versió digital gratuïta.

El temari en la versió en català, amb la normativa específica de Catalunya, va ser actualitzat l'octubre del 2020, i el de la Comunitat Valenciana, disponibles tant en versió física com digital.

Les últimes versions actualitzades i resumides tenen una mitjana de 6 folis per tema, unes 12 pàgines. Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes d'intervenció educativa, conclusió, legislació, bibliografía i webgrafia. El temari conté annexos teòrics i didàctics complementaris en format digital, juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació.

L'actualització LOMLOE i l'adaptació curricular a més comunitats autònomes es realitzarà durant el 2021, després de la publicació del decret de mínims LOMLOE del Ministeri d'Educació.

_0005414
ISBN/EAN : / 9788417734398