Temario Inglés primaria (Andalucía)

85,58 €
Quantitat

Aquest temari està disponible en la versió en anglès per a totes les comunitats, amb els seus annexos legislatius, corresponents sobretot al tema 20. Inclou també un CD amb annexos didàctics. Conté, a més a més, una versió nova del novembre del 2020 per a Andalusia, i una altra per a Catalunya i la Comunitat Valenciana. El temari constarà de futures revisions i millores durant els dos anys següents, juntament amb la seva versió digital gratuïta. També es va dur a terme una revisió i millora ortogràfica el gener del 2020.

L'última versió actualitzada i millorada per diferents preparadores i preparadors contenen temes resumits en una mitjana de 4-5 folis, unes 9-10 pàgines. Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió, legislació, bibliografia i webgrafia.

 

L'actualització LOMLOE i l'adaptació curricular a més comunitats autònomes es durà a terme el 2021, després de la publicació del decret de mínims de la LOMLOE del Ministeri d'Educació.
_0004798
ISBN/EAN : / 9788417734206