Supuestos prácticos Inglés primaria

47,12 €
Quantitat

L’última versió millorada i ampliada d'aquest llibre va ser al maig del 2018. Seguiran futures millores durant el 2019 juntament amb la seva versió online gratuïta. El llibre planteja 38 supòsits de curta durada, és a dir, de preguntes curtes i mitjanes i sobretot de situacions pràctiques a resoldre a l’aula. Aquest compendi de diferents supòsits de totes les comunitats autònomes (Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears), a excepció del listening, estan ajustats a les dues hores de durada per cada supòsit o paquet de supòsits. Són supòsits de tots els cursos de primària i infantil, de metodologia didàctica, de necessitats educatives, tics, diversitat, de centres rurals agrupats, coeducació, de competències...

_0000002
ISBN/EAN : / 9788494320484