Supuestos prácticos Educación Física secundaria (castellano)

47,12 €
Quantitat

Aquest llibre de supòsits va ser acabat al 2017 i ampliat a 4 supòsits més al maig del 2018. Té unes orientacions generals de com preparar un supòsit d’Educació Física, criteris de selecció dels supòsits, aspectes teòrics per a la resolució dels supòsits (normativa, bibliografia específica, estratègies, tasques i progressions metodològiques, anàlisi didàctic de les sessions i disseny de tasques en ’actualitat). Altres apartats són la resolució de supòsits per blocs, supòsits didàctics, supòsits sobre el temari en general, sobre la didàctica de l’EF i finalment porta supòsits extrets de diferents convocatòries amb la seva resolució.
_0001016
ISBN/EAN : / 9788416663231