Temari + Supòsits + PD tipus 1 Pedagogia Terap (Andalusia)

147,12 €
Quantitat

Aquest pack comprèn:

 

1.    Aquest temari està disponible a la versió en castellà i català per a totes les comunitats autònomes, les versions més recents són les de Catalunya, MEC i Comunitat Valenciana d´octubre del 2020 . La resta de comunitats porten annexada la seva legislació específica del els 7 primers temes que són legislatius, però al llarg del 2021 s'aniran incloent més versions autonòmiques en format paper i en versió online gratuita de Castilla la Mancha, Madrid, Andalusia... Les últimes versions actualitzades i resumides tenen una mitjana de 6 folis per temes (12 pàgines). Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics en format digital complementàries juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació.

2.    Aquest llibre de supòsits té la seva última versió millorada i ampliada al octubre del 2020 per a totes les comunitats i la versió per a Catalunya i Comunitat Valenciana al novembre del 2020 i hi ha una versió complementària per a Madrid d'octubre del 2019 que es pot demanar en el pack o de manera individual. El llibre realitzat per diferents preparadors i preparadores s'ha anat ampliant fins al 2021 amb 27 supòsits pràctics amb la seva resolució i desenvolupament. Inclou supòsits de situacions pràctiques a resoldre i supòsits de preguntes curtes a contestar ajustats a les 2 hores de durada. És de destacar que totes les discapacitats ubicades a infantil, Primària i Secundària estan incloses i desenvolupades i s'ha revisat tota les normatives lomce de totes les comunitats sobretot comunitats com Catalunya, València, Madrid, Múrcia, Andalusia... A partir de setembre del 2021 s´actualitzará a la LOMLOE i s´enviarà la seva ampliació sense cost.

3.       El plà de suport i les unitat didàctiques per cas o casos que s'inclou té contingut provat en oposicions, porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 10, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat, idioma o convocatòria. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada a la convocatòria.

4.       Aquest pàc inclou actualització LOMLOE i millora de continguts sense cost durant dos anys.

_0003669_0001268_PD_PT
ISBN/EAN : /