Temario + Supuestos + PD tipo 1 FOL (castellano)

190,38 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 

1. Aquest temari té la seva primera edició al 2016 i s'ha anat actualitzant un darrere l'altre fins a l'actualitat tant pels canvis constants de la normativa laboral com per la millora significativa dels temas.Este temari de qualitat consta de tres volums diferenciats en versió en castellà i en català. El primer volum correspon al bloc d'orientació (1-20), el segon volum correspon al bloc de dret i seguretat social (21-39) i el tercer correspon al bloc d'economia i organització d'empreses (40 -69). Aquest material es pot adquirir per volums o de forma conjunta més económica.Los temes són curts, clars i amb una extensió màxima de 6 folis, incloent índex, introducció, desenvolupament, conclusió, bibliografia, web grafia i normativa legal. 

2. Aquest llibre de supòsits té una segona edició al 2018 i la seva actualització corresponent, té una extensió de 220 pàgines en versió en castellà i català. Apareixen els supòsits diferenciats per blocs de contingut amb la seva resolució ubicant supòsits de diferents comunitats i utilitzant supòsits d'elevada dificultat. 3. La programació i les unitats didàctiques desenvolupades que s'inclou té contingut provat en oposicions, porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6,9, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria en català i castellà segons comunitats. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions.Surt una nova versió pedagógica per a Catalunya al Novembre del 2020.

3. La programació i les unitats didàctiques desenvolupades que s'inclou tenen un contingut provat en oposicions, porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6,9, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria en català i castellà segons comunitats. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions.

_0000280_0000279_0000278_0007912_PD_FOL
ISBN/EAN : /