Temario + Supuestos prácticos Formación y Orientación Laboral (castellano)

156,73 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari té la seva primera edició al 2016 i s'ha anat actualitzant un darrere l'altre fins a l'actualitat tant pels canvis constants de la normativa laboral com per la millora significativa dels temas. Aquest temari de qualitat consta de tres volums diferenciats en versió en castellà i en català. El primer volum correspon al bloc d'orientació (1-20), el segon volum correspon al bloc de dret i seguretat social (21-39) i el tercer correspon al bloc d'economia i organització d'empreses (40 -69). Aquest material es pot adquirir per volums o de forma conjunta més econòmica. Els temes són curts, clars i amb una extensió màxima de 6 folis, incloent índex, introducció, desenvolupament, conclusió, bibliografia, webgrafia i normativa legal. 2. El llibre de supòsits té una segona edició al 2018 i la seva actualització corresponent, té una extensió de 220 pàgines en versió en castellà i català. Apareixen els supòsits diferenciats per blocs de contingut amb la seva resolució ubicant supòsits de diferents comunitats i utilitzant supòsits d'elevada dificultat.

_0000280_0000279_0000278_0007912
ISBN/EAN : /