Temario Formación y Orientación Laboral (3 volúmenes - castellano)

133,65 €
Quantitat

Aquest temari té  la seva primera edició al 2016 i s'ha anat actualitzant any darrere any fins a l'actualitat tant pels canvis constants de normativa laboral com per millores significatives en els temes. 

Aquest temari de qualitat consta de tres volums diferenciats en versió en castellà i català. El primer volum correspon al bloc d'orientació (1-20), el segon volum correspon al bloc de dret i seguretat social (21-39) i el tercer bloc correspon al bloc d'economia i organització d'empreses (40 al 69). Aquest material es pot adquirir per volums o de forma conjunta (més econòmica) .

Els temes són curts i clars amb una extensió mitjana de 6 folis, incloent índex, introducció, desenvolupament, conclusió, bibliografia, web grafia i normativa legal.

_0000280_0000279_0000278
ISBN/EAN : /