Temari + Supòsits pràctics Pedagogia...

Temari + Supòsits pràctics Pedagogia Terapèutica (Catalunya)

_0009142_0004287
142,31 €
 

Aquest paquet comprèn:

 

  1. Temari actualitzat amb normativa LOMLOE 2023. Les últimes versions actualitzades i resumides tenen una mitjana de 6 folis per tema, unes 12 pàgines. Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió, legislació, bibliografia i webgrafia. El temari conté annexos teòrics i didàctics complementaris en format digital, juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació.
  2. L'última versió d'aquest llibre de supòsits va ser millorada i ampliada l'octubre del 2020 per a totes les comunitats, i la versió per a Catalunya i la Comunitat Valenciana el novembre del 2020. Hi ha una versió complementària per a Madrid de l'octubre del 2019, que es pot demanar en el paquet o de manera individual. El llibre realitzat per diferents preparadors i preparadores s'ha anat ampliant fins el 2021, amb 27 supòsits pràctics amb la seva resolució i desenvolupament. Inclou supòsits de situacions pràctiques per resoldre i supòsits de preguntes curtes per contestar, ajustats a les 2 hores de durada. Cal destacar que totes les discapacitats ubicades a infantil, primària i secundària estan incloses i desenvolupades, i s'han revisat totes les normatives LOMCE de totes les comunitats, sobretot comunitats com Catalunya, València, Madrid, Múrcia, Andalusia, etc. A partir del setembre del 2021 s'actualitzarà a la LOMLOE i s'enviarà la seva ampliació sense cost.
  3. Aquest paquet inclou l'actualització LOMLOE i la millora de continguts sense cost durant dos anys. 
No reviews
Artículo añadido a la lista
Artículo añadido a la comparación