Temari (28 temes) + Supòsits pràctics...

Temari (28 temes) + Supòsits pràctics Educació Primària (Catalunya)

_ 0010884_0004741
142,31 €
 

Aquest paquet comprèn:

  1. Temari actualitzat amb el nou decret DECRET 175/2022, de 27 de setembre al octubre de 2022Tots els temes tenen una mitjana de 5 folis, unes 10 pàgines. Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics complementaris. A més a més, consta d'un llibre complementari de 3 temes més per a Catalunya actualitzada al octubre de 2022. El temari tindrà futures revisions i millores durant els dos anys següents, juntament amb la seva versió digital gratuïta.
  2. El llibre de supòsits es va ampliar i millorar el març del 2020 per a totes les comunitats, i es va fer una versió nova per a Catalunya el març del 2021. Seguiran sorgint futures millores durant el 2021, juntament amb la seva versió digital gratuïta. El llibre, en el seu pròleg, estructura els supòsits per àrees, acció tutorial, habilitats socials, atenció a la diversitat, aspectes metodològics i, dins d'aquests supòsits, d'altres relacionats amb les TIC, alumnes amb discapacitats, alumnes en centres CAES, centres rurals, CRA i exemples de supòsits de diferents comunitats. Els 34 supòsits pràctics, amb la seva resolució, ajustats a les dues hores, tenen un patró basat en l'anàlisi del plantejament didàctic, i unes consideracions prèvies: marc legal, normatiu i marc teòric, programa de treball i pla concret d'actuació (justificació, aspectes metodològics i activitats, intervenció educativa i avaluació), conclusió, legislació, bibliografia i recursos digitals.

No reviews
Artículo añadido a la lista
Artículo añadido a la comparación