Temari (28 temes) + Supòsits pràctics...

Temari (28 temes) + Supòsits pràctics Educació Primària (Catalunya)

_ 0010884_0009542
142,31 €
 

Aquest paquet comprèn:

  1. Temari actualitzat amb el nou decret DECRET 175/2022, de 27 de setembre al octubre de 2022Tots els temes tenen una mitjana de 5 folis, unes 10 pàgines. Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics complementaris. A més a més, consta d'un llibre complementari de 3 temes més per a Catalunya actualitzada al octubre de 2022. El temari tindrà futures revisions i millores durant els dos anys següents, juntament amb la seva versió digital gratuïta.
  2. Llibre de supòsits actualitzat a març de 2024.El llibre, en el seu pròleg, estructura els supòsits per àrees, acció tutorial, habilitats socials, atenció a la diversitat, aspectes metodològics i, dins d'aquests supòsits, d'altres relacionats amb les TIC, alumnes amb discapacitats, alumnes en centres CAES, centres rurals, CRA i exemples de supòsits de diferents comunitats. Els 34 supòsits pràctics, amb la seva resolució, ajustats a les dues hores, tenen un patró basat en l'anàlisi del plantejament didàctic, i unes consideracions prèvies: marc legal, normatiu i marc teòric, programa de treball i pla concret d'actuació (justificació, aspectes metodològics i activitats, intervenció educativa i avaluació), conclusió, legislació, bibliografia i recursos digitals.

No reviews
Artículo añadido a la lista
Artículo añadido a la comparación