Temari Educació Primària C....

Temari Educació Primària C. Valenciana (29 temes en valencià)

_0009116
95,19 €

Cantidad Descuento unitario Usted ahorra
5 5% 23,80 €
 

Temari adaptata a C. Valenciana - 29 temes inclosos els específics- actualitzat amb normativa LOMLOE a setembre de 2023.

Tots els temes tenen una mitjana de 5 folis, unes 10 pàgines. Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics complementaris en format digital, juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació.

No reviews
Artículo añadido a la lista
Artículo añadido a la comparación