Temario Procesos de Gestión Administrativa (3 volúmenes - castellano)

124,04 €
Quantitat

El temari es va editar al novembre del 2017 i es va actualitzar al maig del 2018. Aquest material consta de 3 volums, el primer aglutina des del tema 1 al 20, el segon del 21 al 39 i el tercer el 40 al 61. Es pot comprar de forma conjunta (més econòmic) o per volums. Els temes són curts i clars i ajustats a les dues hores, tenen una extensió de 6 a 7 folis (12-14 pàgines). Aquest material constantment actualitzat es millora i s’actualitza durant cada any en qualsevol dels seus blocs de continguts.
_0000331_0000332_0000333
ISBN/EAN : /