Temario + Supuestos prácticos Música (castellano)

156,73 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari està acabat i actualitzat a la LOMCE al desembre del 2017 i revisat al 2018. Consta de dos volums, té versió en català i castellà. És un temari amb moltes il·lustracions i imatges relacionades amb el contingut. Aquest temari actualitzat és curt, resumit, clar i ajustat a les dues hores, té una mitjana per tema de 4 folis (8 pàgines). El temari es desenvolupa a través d'una introducció, desenvolupament, conclusió, legislació, bibliografia i webgrafia. Aquest temari de qualitat es pot comprar de forma conjunta (més econòmica) o per volums (primer volum del tema 1 al 35, segon volum del 36 al 70). Cada volum té una mitjana de 35 temes aproximadament amb les seves il·lustracions, text, pentagrames... 2. El llibre de supòsits de finals del 2017 es basa en l'anàlisi de partitures de convocatòries d'oposicions. L'estructura està basada en introducció, notació, instruments veus, anàlisi rítmica, anàlisi melòdic, textures, harmonia-contrapunt, modalitat-tonalitat, format estructura, expressió, gèneres musicals, i conclusions.
_0004027_0004028_0000502
ISBN/EAN : /