Temario + Supuestos + PD tipo 1 Música (castellano)

190,38 €
Quantitat

Aquest pack comprèn:

1. Aquest temari està acabat i actualitzat a la Lomqe al desembre del 2017 i revisat al 2018. Consta de dos volums, té versió en català i castellà. És un temari amb moltes il·lustracions i imatges relacionades amb el contingut. Aquest temari actualitzat és curt, resumit, clar i ajustat a les dues hores , té una mitjana per tema de 8 pàgines, 4 folis. El temari es desenvolupa a través d'una introducció, desenvolupament, conclusió, legislació, bibliografia i web grafia. Aquest  temari de qualitat es pot comprar de forma conjunta (més econòmica) o per volums (primer volum del tema 1 al 35, segon volum del 36 al 70). Cada volum té una mitjana de 35 temes aproximadament amb les seves il·lustracions, text, pentagrames ...

2. Aquest Llibre de supòsits de finals del 2017 es basa en l'anàlisi de partitures de convocatòries d'oposicions. L'estructura està basada en introducció, notació, instruments veus, anàlisi rítmica, anàlisi melòdic, textures, harmonia- contrapunt, modalitat- tonalitat, format estructura, expressió, gèneres musicals, conclusiones.Tiene un cd de material de suport i ampliació de l'anàlisi .

3. La programació i les unitats desenvolupades que s'inclou té contingut provat en oposicions, porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6,9, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria en català i castellà segons comunitats. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real de la convocatòria d´oposicions.

_0004027_0004028_0000502_PD_MUSICA_SEC
ISBN/EAN : /