Temario + Supuestos prácticos Matemáticas (castellano)

156,73 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari s'acaba al febrer del 2019, té tres volums i versió en castellà i català. Aquest temari curt, resumit, clar i ajustat a les dues hores, té una mitjana per tema de 5 folis (10 pàgines). El temari es desenvolupa a través d'una introducció, desenvolupament, conclusió, legislació, bibliografia i webgrafia. Aquest temari de qualitat es pot comprar de forma conjunta (més econòmica) o per volums. Cada volum té una mitjana de 25 temes aproximadament amb les seves il·lustracions, text i formulacions corresponents. 2. El llibre de supòsits pràctics versió totes la comunitats va ser acabat al maig del 2018 i en el 2019 apareix una versió amb part pedagògica en versió en català i castellà. Aquest llibre de 230 pàgines recull supòsits realitzats en oposicions de totes les comunitats autònomes amb seva resolució especificant que supòsits han sortit comunitat a comunitat.
_0004221_0004678_0007574_0002267
ISBN/EAN : /