Temario + Supuestos + PD tipo 1 Matemáticas (castellano)

190,38 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari s'acaba al febrer del 2019, té tres volums i versió en castellà i català. Aquest temari curt, resumit, clar i ajustat a les dues hores, té una mitjana per tema de 5 folis (10 pàgines). El temari es desenvolupa a través d'una introducció, desenvolupament, conclusió, legislació, bibliografia i webgrafia. Aquest temari de qualitat es pot comprar de forma conjunta (més econòmica) o per volums. Cada volum té una mitjana de 25 temes aproximadament amb les seves il·lustracions, text i formulacions corresponents. 2. El llibre de supòsits pràctics versió totes la comunitats va ser acabat al maig del 2018 i en el 2019 apareix una versió amb part pedagògica en versió en català i castellà. Aquest llibre de 230 pàgines recull supòsits realitzats en oposicions de totes les comunitats autònomes amb seva resolució especificant que supòsits han sortit comunitat a comunitat. 3. S'inclou una programació i unitats desenvolupades amb contingut provat en oposicions. Porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria en català i castellà segons comunitats. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real de la convocatòria d'oposicions.
_0004221_0004678_0007574_0002267_PD_MATEMAT
ISBN/EAN : /