Temario + Supuestos prácticos Biología y Geología (castellano)

156,73 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari acabat a l'octubre del 2019 i lliurat progressivament en volums al llarg del 2019, és un temari totalment nou millorat en continguts actualitzats. Els temes són curts, clars, ajustats a les dues hores amb introducció, desenvolupament, conclusió, legislació, bibliografia i webgrafia. El temari del 2019 té tres volum que pot adquirir-se per separat encara que de forma conjunta és més econòmic. Són dos volums de Biologia i un tercer de Geologia. El temari té una versió en català amb normativa per a Catalunya, Balears i Comunitat Valenciana. Té una versió en castellà per a totes les comunitats autònomes en LOMCE tot i que els temes de per si no són legislatius encara que si que es fa una referència a on s'ubiquen els continguts de cada tema dins del currículum de Secundària i Batxillerat. 2. El llibre de supòsits va ser acabat al desembre del 2017 i té una actualització en el 2019 amb una part pedagògica per comunitats autònomes on apareix aquesta (Catalunya, Canàries, etc.). Aquest contingut té versió en català i castellà. El llibre a color amb 267 pàgines amb imatges, conté conceptes teòrics propis del temari amb el seu corresponent aplicació pràctica mostrada al llarg de gairebé 200 exemples explicats i desenvolupats per al seu desenvolupament en la prova pràctica. El contingut està distribuït per blocs de Geologia (VISU i problemes de Geologia, reconeixement macroscòpic de Roques-VISU), bloc de Química, Física, Biologia... i annexos.
_0004043_0004044_0004045_0002034
ISBN/EAN : /