Supuestos prácticos Procesos de Gestión Administrativa (castellano)

47,12 €
Quantitat

Llibre editat al novembre del 2017, ampliat i millorat al maig del 2018 i ampliat el 2019. Aquest material consta de 89 supòsits pràctics amb la seva resolució distribuïts pels blocs de compra venda, documentació administrativa, gestió de compres, existències, inventaris, informàtica, liquidació d’IVA, nòmines, prorrata, transport, etc.
_0000412
ISBN/EAN : / 9788494728136