Temario Procesos de Gestión Administrativa III (castellano)

51,92 €
Quantitat

El temari es va editar el novembre del 2017, i es va actualitzar el març del 2021. Aquest material consta de 3 volums; el primer aglutina des del tema 1 al 20; el segon del 21 al 39; i el tercer del 40 al 61. Es pot comprar de forma conjunta (més econòmic), o per volums.

Els temes són curts, clars i ajustats a les dues hores. Tenen una extensió de 6 a 7 folis, unes 12-14 pàgines. Aquest material, constantment actualitzat, es millora i s'actualitza durant cada any, en qualsevol dels seus blocs de continguts. Hi ha una versió específica en català de l'octubre del 2020 actualitzada.

_0000333
ISBN/EAN : / 9788494707995