Temario Biología y Geología II (castellano)

47,12 €
Quantitat

Inclou els temes del 26 al 51. Cada tema s'estructura en un índex, una introducció (relacionant els continguts tractats en el tema amb el currículum -RD 1105/2014), un desenvolupament dels diferents apartats, una conclusió i la bibliografia i bibliografia web. A més, la major part dels temes, inclouen també diversos annexos d'informació complementària, tant teòrica com pràctica. La longitud dels temes està pensada per a poder-se desenvolupar per escrit sense dificultat en dues hores, podent complementar-se amb la informació dels annexos si fos possible i/o necessari

_0004044
ISBN/EAN : / 9788417493851