Temario Biología y Geología I (castellano)

47,12 €
Quantitat

Inclou els temes de l'1 al 25. Cada tema s'estructura en un índex, una introducció (relacionant els continguts tractats en el tema amb el currículum -RD 1105/2014), un desenvolupament dels diferents apartats, una conclusió, la bibliografia i bibliografia web i diversos annexos d'informació complementària, tant teòrica com pràctica. La longitud dels temes està pensada per a poder-se desenvolupar per escrit sense dificultat en dues hores, podent complementar-se amb la informació dels annexos si fos possible i/o necessari.

_0004043
ISBN/EAN : / 9788492655120