Temario Francés primaria

85,58 €
Quantitat

Aquest llibre està disponible per a totes les comunitats amb els seus annexos legislatius i didàctics corresponents, sobretot en el tema 20 per a Catalunya, Múrcia, Andalusia, Galícia, Aragó i Canàries. Inclou també en el CD annexos didàctics. El temari tindrà futures revisions i millores durant els dos anys següents juntament amb la seva versió online gratuïta. L’última versió actualitzada i millorada per diferents preparadores natives i espanyoles tenen temes resumits d’una mitjana de 6 a 8 folis. Els temes tenen un nivell de profunditat considerable respecte a l’ensenyament del francès a primària amb diferents annexos didàctics. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i webgrafia.

_0000110
ISBN/EAN : / 9788494396281