Supuestos prácticos Francés primaria

47,12 €
Quantitat

Aquest material es compon de 35 supòsits pràctics amb normativa LOMCE. Posteriorment apareixeran altres amb normativa de la resta de comunitats i de nous supòsits. Els supòsits vigents plantegen preguntes de situacions pràctiques a resoldre en classe, ja siguin situacions d’aprenentatge, activitats competencials i pràctics a nivell genèric de l’ensenyament del francès a primària, pràctics de diversitat, noves tecnologies, problemes de lectura, educació viària, elements transversals, avaluació, estratègies en la pràctica, competències, inclusió... Aquests supòsits s’ajusten al temps real que permet la convocatòria.

_0000109
ISBN/EAN : / 9788494362248