Temario + supuestos prácticos Inglés...

Temario + supuestos prácticos Inglés Primaria (versión C. Valenciana)

_0011164_0000002
142,31 €

Quantitat Descompte per quantitat Estalvieu
5 5% 35,58 €
 

Aquest paquet comprèn:

  1. Temari actualitzat amb la normativa LOMLOE al juny de 2023. La darrera versió actualitzada i millorada per diferents preparadores i preparadors contenen temes resumits en una mitjana de 4-5 folis, unes 9-10 pàgines. Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió, legislació, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics complementaris en format digital, juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació.
  2. L'última versió millorada i ampliada del llibre de supòsits es va dur a terme el maig del 2018, i la versió per a Catalunya el maig del 2019. A aquestes li seguiran futures millores durant el 2021, juntament amb la seva versió digital gratuïta. El llibre planteja 38 supòsits de curta durada, és a dir, de preguntes curtes i mitjanes, i altres de situacions pràctiques per resoldre a l'aula. Aquest compendi de diferents supòsits de totes les comunitats autònomes, a excepció del listening, està ajustat a les dues hores de durada per cada supòsit o paquet de supòsits. Són supòsits de tots els cursos de primària, de metodologia didàctica, de necessitats educatives, TIC, diversitat, de centres rurals agrupats, coeducació, de competències, etc.
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.