Aprendiendo de los errores....

Aprendiendo de los errores. Aritmética y algebra. Matemáticas Educación Secundaria

_0008338
24,52 €

Quantitat Descompte per quantitat Estalvieu
5 5% 6,13 €
 

Aquest llibre està recomanat per a reforçar el coneixement de les Matemàtiques durant l'últim curs de Secundària, treballant els blocs d'Aritmètica i Àlgebra a través de l'anàlisi dels diferents errors conceptuals més comuns produïts pels estudiants. Cadascun dels 6 capítols dels quals consta està dividit en les següents seccions: ”Teoria”, on es repassen els conceptes més importants del tema; “Errors i correccions dels alumnes”, on es visualitzen i es comenten els errors més comuns;“Aprenent dels Errors”, secció en la qual es proposen exercicis correctes o incorrectes que l'estudiant ha d'analitzar i en el seu cas corregir. Finalment la secció “Avaluació” suggereix exercicis per a realitzar i consolidar els conceptes apresos sobre els errors. Tots els exercicis proposats compten amb les seves solucions i comentaris en les seves últimes pàgines que l'alumne ha de consultar, per a avaluar el seu propi aprenentatge.

No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.