Temari + Supòsits + PD tipus 1 Pedagogia Terapèutica (Catalunya)

143,27 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari està disponible a la versió en castellà per a totes les comunitats autònomes, les versions més recents són la d'Andalusia i MEC d'octubre del 2018, Castella-La Manxa de desembre del 2018 i Comunitat Valenciana de febrer del 2019. La resta de comunitats porten annexada la seva legislació específica del els 7 primers temes que són legislatius, però al llarg del 2019 s'aniran incloent més versions autonòmiques en format paper i en versió online gratuita. El temari en versió en català amb normativa específica de Catalunya té versió actualitzada de novembre del 2018 i tindrà la versió per Comunitat Valenciana i Balears a partir de febrer del 2019 en versió física i online. Les últimes versions actualitzades i resumides tenen una mitjana de 6 folis per temes (12 pàgines). Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics en format digital complementàries juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació. 2. El llibre de supòsits té la seva última versió millorada i ampliada al juny del 2018 per a totes les comunitats i la versió per a Catalunya al novembre del 2018 i hi ha una versió complementària per a Madrid d'octubre del 2018 que es pot demanar en el pack o de manera individual. El llibre realitzat per diferents preparadors i preparadores s'ha anat ampliant fins al 2018 amb 27 supòsits pràctics amb la seva resolució i desenvolupament. Inclou supòsits de situacions pràctiques a resoldre i supòsits de preguntes curtes a contestar ajustats a les 2 hores de durada. És de destacar que totes les discapacitats ubicades a Infantil, Primària i Secundària estan incloses i desenvolupades i s'ha revisat tota les normatives LOMCE de totes les comunitats sobretot comunitats com València, Madrid, Múrcia, Andalusia, etc. El llibre per a Catalunya té la seva normativa específica. Es un material ajustat a les dues hores de durada per cada supòsit o paquet de supòsits. 3. El plà de suport i les unitats desenvolupades per cas o casos que s'inclou han sigut provades en oposicions. Porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 10, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada a la convocatòria.
_0003513_0004287_PD_PT_CAT
ISBN/EAN : /