Temario + Supuestos + PD tipo 1...

Temario + Supuestos + PD tipo 1 Procesos de Gestión Admin (castellano)

_0000331_0000332_0000333_0000412_PD_PGA
191,35 €

Quantitat Descompte per quantitat Estalvieu
5 5% 47,84 €
 

Aquest paquet comprèn:

  1. Temari actualitzat al 2022. Aquest material consta de 3 volums; el primer aglutina des del tema 1 al 20; el segon del 21 al 39; i el tercer el 40 al 61. Es pot comprar de forma conjunta (més econòmic), o per volums. Els temes són curts, clars i ajustats a les dues hores. Tenen una extensió de 6 a 7 folis, unes 12-14 pàgines. Aquest material, constantment actualitzat, es millora i s'actualitza cada any en qualsevol dels seus blocs de continguts.
  2. Actualizat en març de 2024,. Aquest material consta de 89 supòsits pràctics amb la seva resolució, distribuïts pels blocs de compra venda; documentació administrativa; gestió de compres; existències; inventaris; informàtica; liquidació d'IVA; nòmines; prorrata; transport; i d'altres. Hi ha un nou llibre de supòsits pràctics de PGA per a Catalunya, editat el març del 2021, d'acord amb els criteris, normativa i directrius específiques de la Generalitat de Catalunya.
  3. La programació i les unitats didàctiques desenvolupades per a diferents mòduls i comunitats que s'inclouen, consten d'un contingut provat en oposicions. Conté una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12 o 15 unitats didàctiques segons l'especialitat, la comunitat o la convocatòria, en català i castellà, segons les comunitats. El material, en format modificable i imprimible, acostuma a contenir annexos legislatius i complementaris a les defenses, que acostumen a estar ajustades al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions.
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.