Manual teoricopràctic de fonètica...

Manual teoricopràctic de fonètica catalana

_0010154
22,12 €

Cantidad Descuento unitario Usted ahorra
5 10% 11,06 €
 

En l'aprenenatge de qualsevol llengua, el fet de pronunciar la paraula adequadament per tal que aquesta sigui reconeguda i entesa entre tots els parlants esdevé fonamental. D’aquí la importància de la fonètica, en la qual intervé un aparell fonador, unes cordes vocals i una coordinació muscular precisa que només l’ésser humà posseeix. I és la  transcripció fonètica el sistema que permet reproduir gràficament els sons de la llengua parlada per tal de conèixer i reconèixer    els sons d’una llengua per pronunciar-los correctament.

 

Aquest manual de fonètica catalana esdevé imprescindible per als estudiants de Batxillerat i per altres professionals d'altres disciplines, atès que la fonètica forma part del temari. estudiar, però també per tots aquells professionals i altres estudiants universitaris que vulguin aprofundir en la fonètica, perquè per transcriure correctament un so, cal dominar unes regles fonètiques ja establertes. Per tant, saber la fonètica teòrica ens ajudarà a ser  més resolutius en la pràctica i, fins i tot, podem reconèixer les pròpies errades fonètiques que cometem diàriament per corregir-les posteriorment. També els lectors poden trobar les eines necessàries per aprendre a transcriure fonèticament seqüències de la nostra llengua, ja siguin sons aïllats, sons en un conjunt de mots o bé frases, sempre des del dialecte del català central com a base teòrica.

No reviews
Artículo añadido a la lista
Artículo añadido a la comparación