Temari + Supòsits pràctics Geografia...

Temari + Supòsits pràctics Geografia i Història (Catalunya)

_0006162_0007494_0007661_0009410
166,35 €

Cantidad Descuento unitario Usted ahorra
5 5% 41,59 €
 

Aquest paquet comprèn:

  1. Aquest temari es va realitzar l'octubre del 2017 per un preparador d'oposicions, autor de l'obra. L'obra es compon de tres volums que es poden adquirir de manera conjunta (més econòmic) o per volums solts. Té una versió en català acabada el 2020 i millorada. Al 2021 es va dur a terme una millora i actualització legislativa, de continguts i autors actuals. El primer volum correspon al bloc de Geografia i engloba els 31 primers temes. El segon volum va des del tema 32 al 54, i correspon al bloc d'Història. El tercer volum va del tema 55 al 72, i correspon al bloc d'Història de l'Art. Els temes renovats i actualitzats es desenvolupen en base a un índex i subíndex, introducció, part central, conclusió i bibliografia. Aquests tenen una extensió mitjana de 5 pàgines, exceptuant l'índex, ajustades a les dues hores de durada que marquen les convocatòries.

  2. Supòsits actualitzat en setembre de 2023, planteja inicialment estratègies per resoldre qualsevol supòsit pràctic, estratègies i guions de resolució per als supòsits de Geografia, comentaris d'Història de l'Art, comentaris de textos històrics i, posteriorment, planteja un paquet de supòsits de Geografia amb la seva resolució. En una segona part apareixen supòsits d'Història de l'Art (arquitectura, escultura i pintura) amb la seva resolució, supòsits d'Història i una bibliografia i webgrafia de consulta. S'han revisat totes les comunitats autònomes. El llibre inclou 20 supòsits d'Història d'Andalusia, Comunitat Valenciana, etc., i 55 supòsits d'Història de l'Art a color, molts d'aquests de convocatòries actuals. També conté 30 supòsits més de Geografia amb la seva resolució.
No reviews
Artículo añadido a la lista
Artículo añadido a la comparación