Temari + Supòsits + PD tipus 1...

Temari + Supòsits + PD tipus 1 Formació i Orientació Laboral (versió Catalunya)

_0010813_0010738_0010959_0009133_PD_FOL_CAT
191,35 €

Cantidad Descuento unitario Usted ahorra
5 5% 47,84 €
 

Aquest paquet comprèn:

  1. Temari amb la nova normativa - actualitzat al 2022tant pels canvis constants en la normativa laboral, com per millores significatives en els temesAquest temari de qualitat consta de tres volums diferenciats, en versió en castellà i català. El primer volum correspon al bloc d'orientació (1-20); el segon volum correspon al bloc de dret i seguretat social (21-39); i el tercer bloc correspon al bloc d'economia i organització d'empreses (40 al 69). Aquest material es pot adquirir per volums o de forma conjunta (més econòmic). Els temes són curts i clars, amb una extensió mitjana de 6 folis, incloent índex, introducció, desenvolupament, conclusió, bibliografia, webgrafia i normativa legal.
  2. Aquest llibre de supòsits conté una segona edició nova del març del 2020, i la seva actualització del març del 2021. Té una extensió de 220 pàgines, en versió en castellà i català. Apareixen els supòsits diferenciats per blocs de contingut amb la seva resolució, ubicant supòsits de diferents comunitats i utilitzant supòsits d'elevada dificultat. Hi ha un llibre de supòsits pràctics del 2020 amb la seva resolució, específic per a Catalunya.

  3. La programació i les unitats didàctiques desenvolupades per a FOL de cicles, PRL o Emprenedoria que s'inclouen, consten d'un contingut provat en oposicions. Conté una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12 o 15 unitats didàctiques segons l'especialitat, la comunitat o la convocatòria, en català i castellà, segons les comunitats. El material, en format modificable i imprimible, acostuma a contenir annexos legislatius i complementaris a les defenses, que acostumen a estar ajustades al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions.
No reviews
Artículo añadido a la lista
Artículo añadido a la comparación