Temari + Supòsits + PD tipus 1 Llengua Catalana i Literatura

191,35 €
Cantidad

Aquest paquet comprèn:

  1. Aquest nou temari va ser lliurat al llarg del 2020 i gaudirà d'una ampliació i millora al llarg del 2022, en versió llibre i digital. Aquest temari de qualitat consta de quatre volums, dos de Llengua Catalana i dos de Literatura Catalana. És un temari específic i de qualitat, adreçat a la normativa i pedagogia vigent de Catalunya. Els temes són curts, clars i ajustats als criteris de qualificació dels tribunals de Catalunya, Balears i València. El temari s'ajusta als títols de la convocatòria vigent de Catalunya i Balears.

  2. Al llarg del 2020 i 2021, publiquen tres llibres diferenciats de supòsits: un llibre de supòsits pedagògics competencials adreçat a Catalunya; un altre de comentaris lingüístics i filològics per a les Balears; i un altre de comentaris de Llengua i Literatura Valenciana, comentaris lingüístics i filològics per a la convocatòria del País Valencià. Cada llibre conté normativa adreçada a cada comunitat, i supòsits de les últimes convocatòries amb la seva resolució. Al llarg del 2021-2022 s'inclouran els últims lliurats en cada comunitat. Aquest paquet comprèn el llibre de supòsits pràctics específics per a Catalunya.

  3. La programació i les unitats didàctiques desenvolupades que s'inclouen, consten d'un contingut provat en oposicions. Conté una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12 o 15 unitats didàctiques segons l'especialitat, la comunitat o la convocatòria en català. El material, en format modificable i imprimible, acostuma a contenir annexos legislatius i complementaris a les defenses, que acostumen a estar ajustades al temps real d'exposició, segons la convocatòria d'oposicions. Aquest paquet comprèn una programació desenvolupada competencial, lliurada i provada a les oposicions del 2020-2021 a Catalunya.

_0007053_0007054_0007623_0007622_0008114_PD_LLENGUACAT
ISBN/EAN : /