Temari Geografia i Història (versió en català - 3 volums)

152,88 €
Cantidad

Aquest temari es va realitzar l'octubre del 2017 per un preparador d'oposicions, autor de l'obra. L'obra es compon de tres volums, que es poden adquirir de manera conjunta (més econòmic) o per volums solts. Té una versió en català acabada el 2019. Al 2021 s'ha realitzat una millora i actualització legislativa, de continguts i autors actuals.

El primer volum correspon al bloc de Geografia i engloba els 31 primers temes. El segon volum va des del tema 32 al 54, i correspon al bloc d'Història. El tercer volum va del tema 55 al 72, i correspon al bloc d'Història de l'Art.

Els temes renovats i actualitzats es desenvolupen en base a un índex i subíndex, introducció, part central, conclusió i bibliografia. Aquests tenen una extensió mitjana de 5 pàgines, sense comptar l'índex, ajustada a les dues hores de durada que marquen les convocatòries.

_0006162_0007494_0007661
ISBN/EAN : /