Temari Geografia i Història I (versió en català)

47,12 €
Cantidad

Aquest temari es va realitzar a l'octubre del 2017 per un preparador d'oposicions, autor de l'obra. L'obra es compon de tres volums que els pot adquirir de manera conjunta (més econòmic) o per volums solts. Té una versió en català acabada al 2019.

El primer volum correspon al bloc de Geografia i engloba els 31 primers temes. El segon volum va des del tema 32 al 54 i correspon al bloc d'Història. El tercer volum va del tema 55 al 72 i correspon al bloc d'Història de l'Art.

Els temes renovats i actualitzats es desenvolupen en base a un índex i subíndex, introducció, part central, conclusió i bibliografia. Aquests tenen una mitjana d'extensió de 5 pàgines llevant l'índex ajustat a les dues hores de durada que marca les convocatòries.

_0006162
ISBN/EAN : 9788417734817 /