Temari Educació Física primària...

Temari Educació Física primària (versió Catalunya)

_0002786
85,58 €

Cantidad Descuento unitario Usted ahorra
5 5% 21,39 €
 

Temari actualitzat amb la nova normativa en 2022.

Els temes són curts, clars i de fàcil memorització i estudi, contenen una mitjana de 4-5 folis, unes 9 pàgines. El temari s'ajusta exactament a l'enunciat amb la seva introducció, desenvolupament teòric i didàctic, conclusió i normativa, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics complementaris en format digital, juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació.

No reviews
Artículo añadido a la lista
Artículo añadido a la comparación