Temario + Supuestos prácticos Educación Física secundaria (castellano)

156,73 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari va ser renovat i actualitzat a la LOMCE a la fi del 2017, va tenir diverses millores en 8 temes de bloc de condició física i salut i en el d'habilitats en el 2018. El temari està dividit en 3 blocs, un primer que aglutina el bloc de condició física i salut, el segon comprèn temes de jocs, esports i activitats a la natura, el tercer bloc aglutina temes didàctica, psicologia i aprenentatge i expressió corporal. L'adquisició pot ser per separat o de manera conjunta (més econòmic) . Els temes tenen introducció, desenvolupament, aplicacions en la pràctica de l'educació física, conclusions, legislació i bibliografia. Tindrà versió en català al llarg del 2019. 2. El llibre de supòsits va ser acabat el 2017 i ampliat a 4 supòsits més al maig del 2018. Té unes orientacions generals de com preparar un supòsit d'Educació Física, criteri de selecció dels supòsits, aspectes teòrics per a la resolució dels supòsits (normativa, bibliografia específica, estratègies, tasques i progressions metodològiques, anàlisi didàctic de les sessions i disseny de tasques en l'actualitat). Altres apartats són la resolució de supòsits per blocs, supòsits didàctics, supòsits sobre el temari en general, sobre la didàctica de l'EF i finalment porta supòsits extrets de diferents convocatòries amb la seva resolució. Tindrà una versió per a Catalunya al llarg del 2019.
_0001533_0001839_0001840_0001016
ISBN/EAN : /